Примери добре праксе у Регионалном центру у Нишу

У четвртак, 26. новембра, наставници наше школе презентовали су своје угледне часове у оквиру трибине у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Колегама из других нишких школа и просветној јавности представили су се Манди Живковић (Другачији приступ писменом задатку из српског језика), Јелена Вучковић и Светлана Момчилов (Условне реченице – тип први, час енглеског и француског језика), Марина Најдановић Лукић и Едита Алексов (тематски час: Енергетска ефикасност).