Ученици питају директора школе

На часовима грађанског васпитања у нашој школи често се расправља о актуелним школским или локалним питањима, у циљу упућивања и активнијег укључивања ученика у организацију школског живота и у разматрање свакодневних проблема које имају грађани. На једном од таквих часова ученицима 6/3 наставник Миле Пенков омогућио је отворен разговор са директором школе Миљаном Бојанићем, у вези са решењима уређења школског дворишта у матичној школи у Чокоту. При том се пошло од стања које је било затечено прошле, школске 2015/2016. године, регистровано путем фотографских снимака, на основу којег су ученици припремили писмо директору школе, са предлозима и сугестијама које би допринеле побољшању изгледа дворишта. Овом приликом приказано је и актуелно стање дворишта, како би се уочиле промене. Директор се у свом одговору захвалио ученицима на показаном интересовању и предлозима, а потом изнео информације о свим обављеним пословима у току школског распуста и на почетку нове школске године. Ученици су пажљиво саслушали извештај директора школе о радовима у дворишту, на металној огради и на згради матичне школе, о поплочавању улаза у школске зграде у Чокоту и Деветом мају, али и оствареним поправкама и доградњи објеката у другим истуреним одељењима. На крају часа постигнут је договор да ученици прате ове радове и укључе се у улепшавање свог школског дворишта и унутрашњости школе кроз еколошке акције и креативне радионице на часовима ликовне културе.

[Best_Wordpress_Gallery id=“68″ gal_title=“Ученици питају директора школе“]