За учениек 4/9 и 4/10

Наброј основне хришћанске врлине.

Издвој најмаље три врлине по свом избору и напиши њихово значење.

Шта је неопходно за стицање хришћанских врлина?