За ученике 3/9 и 3/10

Питања:

Шта је приказано на православној икони стварања света?

Наведи неколико примера зависности људи и природе.

Каква је улога човека у Божијем свету?