25.3 и 24.3. 2020.Наставна јединица: Допунски избор домаће лектире( Џек Лондон: „ Бели Очњак“;
Џек Лондон: „ Зов дивљине“; Хенрик Сјенкјевич: „Кроз пустињу и прашуму“)-Обрађује се једно дело, по избору.

Зов_дивљине_6_разред