Шести разред – физика

2020/21.

5. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1667976/582/os6-fizika-5-cas-kretanje-u-svakodnevnom-zivotu-relativnost-kretanja-obrada

6. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1671433/582/os6-fizika-6-cas-putanja-predjeni-put-i-vreme-obrada

7.час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/6630//kretanje-putanja-predjeni-put-i-vreme—utvrdjivanje.html

8. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/6936//brzina-pravac-i-smer-kretanja-vektorski-karakter-brzine—obrada.html

9. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/7268//brzina—vezbanje.html

10. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/7551//brzina-ravnomernog-pravolinijskog-kretanja—obrada.html

11. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/7966//brzina-ravnomernog-pravolinijskog-kretanja—utvrdjivanje.html

12. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1705462/609/os6-fizika-12-cas-odredjivanje-predjenog-puta-i-vremena-pri-ravnomernom-pravolinijskom-kretanju

13. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1705417/609/os6-fizika-13-cas-odredjivanje-predjenog-puta-i-vremena-pri-ravnomernom-pravolinijskom-kretanju-utvrdjivanje

14. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1707283/609/os6-fizika-14-cas-promenljivo-pravolinijsko-kretanje-i-srednja-brzina-obrada

15. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1708942/609/os6-fizika-15-cas-promenljivo-pravolinijsko-kretanje-i-srednja-brzina-utvrdjivanje

16. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1729731/609/os6-fizika-16-cas-kretanje-racunski-i-graficki-zadaci-utvrdjivanje

17. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1739800/609/os6-fizika-17-cas-kretanje-sistematizacija-utvrdjivanje

18. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1743533/609/os6-fizika-18-cas-uzajamno-delovanje-dva-tela-u-neposrednom-dodiru-obrada

19. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/10656//trenje-i-otpor-sredine-pri-relativnom-kretanju-tela-u-neposrednom-dodiru—obrada.html

20. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/10873//uzajamno-delovanje-dva-tela-u-neposrednom-dodiru-trenje-i-otpor-sredine-pri-relativnom-kretanju-tela-u-neposrednom-dodiru.html

21. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1761661/609/os6-fizika-21-cas-uzajamno-delovanje-tela-koja-nisu-u-neposrednom-dodiru-obrada

22. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1775679/609/os6-fizika-22-cas-sila-kao-mera-uzajamnog-delovanja-tela-i-vektorski-karakter-sile-obrada

Домаћи задатак 1: На крају 21. ТВ часа наведена су 4 примера – потребно је да их урадите у свесци, сликате и пошаљете ми преко школског сајта или вибера до 4.12.2020.

Домаћи задатак 2: У свесци напавите резиме лекције Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе (22. ТВ часа) – не шаљете ми.

23. час Погледајте о слагању сила истог правца https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1780603/609/os6-fizika-23-cas-slaganje-sila-istog-pravca-obrada

Домаћи задатак-1, 3 и 6. задатак из ваше збирке на 50. и 51. страни (не шаљете)

24. час Погледајте час о сили као мери узајамног деловања и слагању сила https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1789248/609/os6-fizika-24-cas-sila-kao-mera-uzajamnog-delovanja-tela-i-vektorskog-karaktera-sile-utvrdjivanje
Урадите домаћи 8.9. и 11.задатак на 53.страни из ваше збирке

2019/20.

 

ПРВА НЕДЕЉА

19.3.2020. 47. Nastavni listic – Sila

Рок за слање ваших радова је до уторка 24.3.2020.


20.3.2020. Нова лекција 48. Inercija         48. Merenje – dodatni zadaci

линк за Гугл тест – инерција https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-2QH0TYOnWuveJp-nF7a1uiKog7f3cuvQoaQxMYQ3HZk6ZA/viewform?usp=sf_link

линк за Гугл тест – мерење https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqA_CcFoKEZBTDYKLEzIrhbOio57FFPIYu420QHRX8BCXIRw/viewform?usp=sf_link
Рок за решавање Гугл тестова је до уторка 24.3.2020.


Драги ученици,

за наставну недељу од 23.3. до 27.3.2020. нове материјале за часове физике добићете у уторак и четвртак. Било би добро да тада прегледате постављени материјал и организујете се око израде тражених задатака.


ДРУГА НЕДЕЉА

24.3.2020. 49. Гугл тест – маса линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4VU614KlZoQgkCDUBB-klaBndPzcSHCaLy39kNo_jHd0q-g/viewform?usp=sf_link
Рок је до 26.3.2020.

26.3.2020. Драги ученици,
за домаћи задатак у свесци поступно урадите из збирке на стр. 120 задатке: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ако је неки задатак нејасан пошаљите ми питање преко сајта. Обавезно погледајте час на РТС – у или РТС Планети и направите белешке у свеци.


Драги ученици,

за наставну недељу од 30.3. до 3.4.2020. нове материјале за часове физике добићете у уторак и четвртак. Било би добро да тада прегледате постављени материјал и организујете се око израде тражених задатака.

Молим све ученике који ми нису послали задатке које сам тражила да то учине најкасније до 3.4.2020. (Има 4 задатка: наставни листић сила и 3 Гугл теста (инерција, мерење и маса)


ТРЕЋА НЕДЕЉА

31.3.2020. Нова лекција Маса и тежина као различити појмови – погледајте ТВ час, а затим урадите Гугл тест – маса и тежина на линку

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-d3gJMJeb9rJS_xSnKz1hpq4kz0GdrYIWlBZ2peN4t_CTXg/viewform

(кликнете на линк, упишите своје име и презиме (а не шифре и надимке), урадите тест, кликнете на проследи и након тога можете видети како сте урадили тест кликом на прикажи резултат)

Постављам вам и решење наставног листића Сила да у току недеље проверите свој први домаћи задатак. То је и припрема за тест из области Сила који ће бити наредне недеље. Nastavni listic-Sila resenje

 

2.4.2020. Нова лекција Мерење масе тела вагом – погледајте ТВ час, почитајте лекцију из уџбеника стр.117 и 118 и у школским свескама направите резиме.(не шаљете ми). Затим урадите из збирке стр. 122 зад: 7,8,9 (не шаљете ми). Ако има питања у вези лекције или задатака пошаљите ми преко сајта.


ЧЕТВРТА НЕДЕЉА

7.4.2020. Нова лекција Густина тела. Пливање тела и средња густина – обавезно погледајте ТВ час, прочитајте лекцију из уџбеника стр.120 – 121 и 125 – 127 и у школским свескама направите резиме (не шаљете ми).

Урадите једноставне огледе према упутству у постављеном документу Ogledi-pliva-tone 6

Тест из области Сила поставићу у четвртак (9.4.2020) и биће отворен од 14 h до 14 h и 30 min.

 

9.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС-у 3, биће Густина тела. Пливање тела и средња густина – утврђивање

Тест Сила – линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxEOVh9LNDgV1VS5pVIPXd4ILpAVb5v4BHQplWit0FJHEVYQ/viewform?usp=sf_link

Скала да оријентационо знате за коју оцену сте урадили тест:

5 – од 26 до 30

4 – од 21 до 25

3 – од 16 до 20

2 – од 10 до 15

1 – од 0 до 9

Унећу описне оцене са теста у дневник: одлично (од 21 до 30), задовољавајуће (од 10 до 20) и незадовољавајуће (од 0 до 9).


ПЕТА НЕДЕЉА

14.4.2020. Нова лекција Одређивање густине чврстих тела – обавезно погледајте час на РТС – у 3, прочитајте лекцију из уџбеника стр.122 и у школским свескама направите резиме (не шаљете ми).

 

16.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС – у 3, биће лекција Одређивање густине чврстих тела – утврђивање. Провежбајте из збирке стр. 126 зад: 23, 24,25 и 27 (не шаљете ми али можете да ме питате ако неки задатак није јасан).

Напомена: сви Гугл тестови које сам постављала су и даље отворени тако да ученици који их нису решавали могу то још увек да учине.


ШЕСТА НЕДЕЉА

21.4.2020. лекција Одређивање густине чврстих тела – утврђивање

Домаћи задатак: збирка, стр.145, задаци: 8, 10, 11, 14 и 15. Урадите их у збирци или свесци (поступно, а ако нешто није јасно означите), сликајте (тако да слика буде јасна) и пошаљите ми. Рок за слање је до 26.4.2020.

Поставила сам линкове за оба часа (обрада и утврђивање) који су били на РТС – у прошле недеље ако треба да погледате још једном јер је лекција обимна.

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1397385/529/os6-fizika-odredjivanje-gustine-cvrstix-tela-obrada

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1401061/529/os6-fizika-odredjivanje-gustine-cvrstix-tela-utvrdjivanje

Данас обавезно погледајте ТВ час, биће нова лекција Одређивање густине течности.

 

23.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС – у Одређивање густине течности – утврђивање. У уџбенику се лекција налази на стр.123-124. Урадите домаћи задатак према упутству Одређивање густине течности. Рок за слање је 28.4.2020.


СЕДМА НЕДЕЉА

28.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС – у Маса и густина – систематизација

30.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС – у, почињемо нову област Притисак и биће лекција Притисак чврстих тела. Направите резиме (ознака, формула, мерна јединица и дефиниција) у школским свескама (не шаљете ми). У уџбенику лекција је на стр. 133-135.


ОСМА НЕДЕЉА

5.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС – у, биће лекција Притисак чврстих тела – утврђивање.

У документу који сам поставила имате подсетник о Притиску чврстих тела, урађене примере и домаћи задатак. Pritisak cvrstih tela-utvrdjivanje

Рок за слање је 9.5.2020. Ако је потребно додатно објашњење у вези градива или задатака можете ме питати.

 

7.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС – у, биће лекција Притисак у течности која мирује – обрада.

 

9.5.2020. Задатак за данас је да у свескама направите резиме лекције Притисак у течности која мирује (хидростатички притисак, спојени судови и хидростатички парадокс). Лекција је у уџбенику на стр.136-141 (не шаљете ми).


ДЕВЕТА НЕДЕЉА

12.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће лекција Притисак у течности која мирује – утврђивање. У постављеном документу имате објашњена два рачунска задатка а након тога је домаћи задатак. Хидростатички притисак – вежбање Рок за слање је 16.5.2020.

Ако је потребно додатно објашњење у вези градива или задатака можете ме питати.

 

14.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће нова лекција Атмосферски притисак. У уџбенику лекција се налази на стр.142 – 146.

Најављујем тест за 21.5.2020. из области Притисак (Притисак чврстих тела, хидростатички и атмосферски притисак). За вежбање вам постављм тест на линку https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LIPip_88h7At-_zGvbzaJ7QYSF6oWy2-UTZ2DleOoxWnTA/viewform?usp=sf_link Након што проследите тест кликните на прикажи резултат да добијете повратну информацију.


ДЕСЕТА НЕДЕЉА

19.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће Атмосферски притисак – утврђивање.

Поставићу вам три документа: Атмосферски притисак – резиме и решења за домаће задатке Притисак чврстих тела и Хидростатички притисак како бисте могли да проверите своја решења, да провежбате и припремите се за тест. Тест ћу поставити у четвртак у 12 h и трајаће 40-ак минута (детаљна упутства ћу вам дати у четвртак).

Атмосферски притисак

Домаћи задатак Притисак чврстих тела – решење

Домаћи задатак Хидростатички притисак – решење

 

21.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће нова лекција Паскалов закон. У уџбенику лекција је на стр. 147-150.

Тест радите од 12:00 до 12:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-CJ7hR3zi5DgMf23E-1_mUFdTiOCB3YZ2_vRaMXSefFNfQw/viewform?usp=sf_link

НАПОМЕНА

22.5.2020. У последњем тесту погрeшила сам код 9. задатка јер од понуђених одговора ни један није био тачан, извињавам се. Задатак сам више пута мењала и тако заборавила да унесем и промену у одговорима. То сам исправила тако што сам свима (који су у предвиђеном року радили) признала тај одговор као тачан, а да знате да је тачно решење 800 Pa.

Скала за оцене: 9 и 10 поена – 5, 7 и 8 поена – 4, 5 и 6 поена – 3, 3 и 4 поена – 2 и од 0 до 2 поена – 1.

Уписала сам оцене са теста и оцену за активност за други месец учења на даљину.


ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА

26.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће лекција Паскалов закон – утврђивање. Напишите резиме (не шаљете ми). У уџбенику лекција је на стр. 147-150.

 

28.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће Притисак – систематизација.


ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА

2.6.2020. Настављамо са радом. Обнављаћемо градиво. Поставила сам питања и задатке из области Кретање. Урадите у школским свескама (не шаљете ми). Kretanje – sistematizacija

4.6.2020. Поставила сам питања и задатке за обнављање из области Мерење. Урадите у школским свескама (не шаљете ми). Merenje – sistematizacija