Шести разред – биологија

19.3.2020.. Картице са задацима за ученике            Прва недеља;

21.3.2020.. Антропогени фактори

Домаћи задатак послати до 23.3.2020.на имејл tatjanalazarov@live.com

Уџбеник страна 142. и 143.

Друга недеља;


23.3.2020.. Утицај загађивача земљишта на раст и развој биљака-домаћи задатак са РТС послати до 19 сати 20.3.2020.


. Живот у екосистему – Тест ће бити у четвртак 26.3.2020. у 13 часова. (Биће постављен овде у 13 часова, рок за предају је истог дана у 14 и 15)

Трећа недеља;


31.3.2020.. Наследни материјал (страна у уџбенику 150-153)
3.4.2020 Домаћи задатак (Рок до .5.4..2020. 20 часова)

Четврта недеља;

 


5.4.2020 Наследни материјал – наставни листићи за вежбање


7.4.2020.. Природна селекција

07.04.2020. Домаћи – Рок: 09.04.2020 – 19:00

Пета недеља:


15.04.2020. Постанак и развој живота на Земљи (стр. 172.)

15.04.2020. Домаћи задатак (Рок до 21.04.2020.)

Шеста недеља:


28.04.2020. Развој живота на Земљи

28.04.2020. Дрво живота – страна у уџбенику 180.-185. (након одгледаног часа на РТС-у 29.04.2020.) – Урадити домаћи (рок 30.04.2020.)

Седма недеља:


30.04.2020. Бактерије 1

30.04.2020. Бактерије 2

Осма недеља:

05.05.2020. Вируси

05.05.2020. Вируси 2

Страна у уџбенику 198.


06.05.2020. Болести које изазивају бактерије и животиње

Девета недеља;

11.05.2020.Провера знања-наставне теме ,,Дрво живота“(страна у уџбенике 180.)и,, Болести које изазивају бактерије“ (страна 198 до 210.)Тест ће бити постављен на сајту школе у петак 15.05.2020. у 17 сати и трајаће 45 минута.


12.05.2020.Бактерије и антибиотици (страна у уџбенику 206.)


15.05.2020.ТЕСТ 17:00 – 17:45
РЕШЕЊЕ ТЕСТА

Десета недеља:


22.05.2020. Тиграсти комарац

Паразитске праживотиње

Лајмска болест


27.05.2020. Болести зависности

Школска година 2020/20121. Виолета Милосављевић

септембар

1. предмет биологија

У следећем документу је и разлика између биљне и животињске ћелије

2. Ćelija

Историјат микроскопа

4. Једноћелијски и вишећелијски о

5. Bактерије, квасци и амебе

Октобар

6. Колонијални организми

7. Биљни организам

dan hrane 16. 10. 2020

8. Исхрана и дисање

новембар

ТРАНСПОРТ СУПСТАНЦИ

Реакције на дражи-чула (1)

Кретање – мишићи