Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Сваки случај насиља, злостављања и занемаривања,  угрожавања безбедности ученика, које лично трпе или су његови сведоци, ученици  могу пријавити учитељу, одељенском старешини или неком од чланова

Стручног  тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

 • Иван Митић, социјални радник,  координатор тима
 • Миљан Бојанић, директор
 • Манди Живковић, помоћник директора
 • Тања Нешковић, социјални радник
 • Слађана Марјановић, секретар
 • Александар Радовановић, психолог
 • Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора
 • Марија Младеновић, педагог
 • Радмила Машановић, родитељ
 • Наташа Парлић, родитељ
 • Марија Митић, родитељ

Чланови подтима задужени за матичну школу и издвојена одељења:

 • Сузана Ристић – Чокот
 • Татјана Јовановић – Девети мај
 • Слађана Панић – Мрамор
 • Љиљана Стојиљковић и Бојана Марковић – Доње Међурово
 • Весна Смиљковић – Лалинац
 • Драгана Салимовић – Крушце
 • Мирјана Вучић– Мраморски  Поток
 • Милена Перић – Бубањ
 • Славица Вучковић  – Горње Међурово