Угледни час српског језика – Валентина В. Николић и Драгана Леповић

Школа:

„Десанка Максимовић“

 

Наставни предмет:

Српски језик

Разред и одељење:

V-2

Школска година:

2017/2018.

Датум реализације:

30.1.2018.

Име и презиме наставника:

Валентина Вељковић Николић и Драгана Леповић Стефановић

 

Припрема за час

Наставна област Књижевност
Наставна јединица Шала, Антон Павлович Чехов
Тип часа Утврђивање
Циљ часа Појам шале– по чему је препознајемо, како се и са ким шалима, како се притом осећамо.

Упознавање ученика са информацијама у вези са дигиталним насиљем.

Образовни задаци Тумачити наслов приче; посматрати ситуацију из позиције дечака (приповедача) и из Нађине перспективе; пратити промену Нађиног понашања и изгледа; поента новеле.

Указивати ученицима како да реагују на насиље.

Функционалн   задаци Подстицати слободно изношење ставова у вези са прочитаним делом.

Размена искустава везана за насиље учињено из „шале“ и дигитално насиље, ради безбеднијег коришћења интернета.

Васпитни задаци Оспособљавање за критичко процењивање књижевног дела.

Развијање способности дијалога, формирање ставова, уверења и система вредности, развијање стваралаштва; развијати код ученика љубав према књижевности;

Оспособљавање ученика за препознавање облика  дигиталног насиља.

Образовни стандарди  

 

Облици рада  Фронтални, рад групи
Наставне методе Дијалошка, монолошка, демонстративна, метода истраживачких радова ученика
Наставна средства Радна свеска (стр. 58-62.)  флип чатр, ППТ
Литература  за наставнике 1.Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

2.Симеон Маринковић, Методика креативне наставе српског језика и књижевности, Креативни центар, Београд, 1994.

Литература  за ученике Радна свеска за српски језик за пети разред основне школе, Логос, 2013.

 

Ток часа

Уводни део часа

(10 минута)

   У дијалошком уводу наставник ће са ученицима објаснити појам шала – по чему је препознајемо, како се и са ким шалимо, како се притом осећамо.

-Зашто се прича зове Шала? О каквој је шали заправо реч?

– Какви су, по вашем мишљењу  поступци приповедача према Нађењки (праведни или неправедни – образложи)?

 

Главни део часа

(30 минута)

 

   Наставник уводи ученике у главни део часа: Верујем да смо сви били у ситуацији да се нашалимо са неким или неко са нама на начин како је то приказано у Чеховљевој новели.

Ученици ће затим бити организовани за рад у групи и добиће задатке:

1. опишите догађај/ситуацију у којој сте ви били  у улози оног ко се „шали“ са неким.

-Зашто сте то урадили? Како сте се том приликом осећали? Има ли и које су последице те шале?

2. опишите ситуацију у којој сте ви били „жртва“ неуспеле шале.

-Како је дошло до тога? Како сте се осећали? Има ли и које су последице те шале? Како се завршило? Како сте изашли из те ситуације?

3. опишите догађај/ ситуацију у којој сте се с неким  грубо нашалили користећи мобилни телефон или друштвене мреже.

-Зашто сте то урадили? Како сте се том приликом осећали? Има ли и које су последице те шале?

4. опишите/ представите догађај/ ситуацију у којој се неко нашалио са вама користећи мобилни телефон или друштвене мреже.

-Како сте се осећали? Има ли и које су последице те шале? Како се завршило? Како сте изашли из те ситуације?

Ученици на задацима раде 10 минута.  Разговарају о урађеним задацима, представљају  рад своје групе.

Представник гупе изложе рад своје групе. Наставник треба да подстакне ученике да што прецизније опишу конкретне ситуације, али и да им помогне уколико је неопходно. Кроз извештавање група  разговарати са ученицима о тзв. „шалама“, последицама осећањима и увести их у интерактивну презентацију дигиталног насиља.

 

Завршни део часа

(5 минута)

Излазна карта – поруке приче / шта сам научио на данашњем часу

 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ УГЛЕДНОМ (ОГЛЕДНОМ) ЧАСУ

Име и презиме наставника Валентина Вељковић Николић, Драгана Леповић Стефановић
Датум и време одржаног часа 30.1.2018.
Место реализације (матична школа, издвојено одељење) матична школа
Разред и одељење у коме је час реализован 5/2
Наставни предмет(и) Српски језик
Наставна област (тема), наставна јединица Шала, Антон Павлович Чехов
Посматрачи часа (навести име и презиме и стручно веће коме припада посматрач) Манди Живковић

Оливера Раденковић

Александра Димитријевић

Јелена Јовановић

Сузана Ристић

Биљана Миленковић

Славољуб Цветановић

 

Миле Пенков

Цонка Стефановић

Љиљана Стојиљковић

Братислава Петровић

Слађана Миланов

Сузана Цветковић

Лидија Стојановић

Ружица Радосављевић

Виолета Милосављевић

Татјана Лазаров

Јелена Вучковић
Едита Алексов

Драгана Стојиљковић

Веселинка Станковић

Соња Марковић Томић

Иван Митић

Филип Клаин
Евалуација реализатора одржаног часа          Сви планирани задаци и циљеви часа су испуњени. Реализатори су задовољни реализацијом, уз напомену да увек може и боље.
Закључци дискусије о одржаном часу На основу коментара колега, час је добро осмишљен. Добра је повезаност наставне јединице која је обрађена пре тога са свакодневним животом – ученици су налазили личне примере које су представили на часу, где су они били жртве или насилници.

Успешнност часа види се и у томе што је сваки ученик сам извео закључке о томе шта је научено на часу ( закључци ученика су били различити и нису се поклапали ).

 

Валентина Вељковић Николић,

Драгана Леповић Стефановић

 Hits : 0