Трећи разред – српски језик

17. 3. 2020. – 21. 3. 2020.

17. 3. 2020. Писмени задатак
18. 3. 2020. Анализа писменог задатка
19. 3. 2020. Писање побољшане верзије писменог задатка
20. 3. 2020. Бајка о белом коњу, Стеван Раичковић
21. 3. 2020. Бајка о белом коњу-Стеван Раичковић

23. 3. 2020. – 27. 3.2020.    –  РОК ЗА ПРЕДАЈУ И ПРЕУЗИМАЊЕ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА

23. и 24. 3. 2020. Бајке браће Грим и 126. Кројач и див- Браћа Грим
25. 3. 2020. Глаголи имају лица и број
26. 3. 2020. Правописна вежба
27. 3. 2020.Читање непознатог латиничног текста по избору

30. 3. 2020. – 3. 4. 2020.

30. 3. 2020. Замислите- Душан Радовић
31. 3. 2020. Замислите- Душан Радовић
1. 4. Глаголи у означавању времена (прошлост, садашњост, будућност)
2. 4. Језичко – граматичка вежба- врсте речи, служба речи у реченицама
3. 4. 2020. Обичајне народне лирске песме

6. 4. 2020. – 10. 4. 2020.

6. 4. 2020. Какве је боје поток- Григор Витез
7. 4. 2020. Какве је боје поток- Григор Витез
8.4. и 9.4. ,,Прича о раку кројачу“, Десанка Максимовић
10. 4. Наглашени и ненаглашени слогови, обрада

13. 4. 2020. – 16. 4. 2020.


13. 4. 2020. Врсте речи и функција у реченици
14. 4. 2020. Тематски речник- Ускрс
15. 4. 2020. Прича у сликама
16. 4. 2020. Писање бројева словима

21. 4. 2020. – 24. 4. 2020.

21. 4. 2020. Препричавање најлепшег места из филма, представе, књиге…
22. 4. 2020. Час у природи
23. 4. 2020. Пегаз- Стара грчка прича
24. 4. 2020. Пегаз- Стара грчка прича

27. 4. 2020. – 30. 4. 2020.

27. 4. 2020. Песма о цвету- Бранко Миљковић
28. 4. 2020. Прича о доброј роди 1. час
29. 4. 2020. Прича о доброј роди 2. час
30. 4. 2020. Листамо енциклопедије за децу и речнике

4. 5. 2020. – 9. 5. 2020.

4. 5. 2020. Избор информативних текстова за децу (систематизација)
5. 5. 2020. Разликовање гласова Ч и Ћ, Џ, Ђ и Х
6. 5. 2020. Извештај са важног догађаја
7. 5. 2020. Правилна употреба знакова интерпункције
8. 5. 2020. Љубавна песма, Милован Данојлић

9. 5. 2020. Љубавна прича- састав

11. 5. 2020. – 15. 5. 2020.

11. 5. 2020. Школски писмени задатак
12. 5. 2020. Исправак писменог задатка
13. 5. 2020. Славуј и сунце, Добрица Ерић 1
14. 5. 2020. Славуј и сунце, Добрица Ерић, 2
15. 5. 2020. Вожња – Десанка Максимовић

18. 5. 2020. – 23. 5. 2020.

18. 5. 2020. Вожња- Десанка Максимовић, 2. час
19. 5. 2020. Никад два добра, Јованка Јоргачевићdocx
20. 5. 2020. Циц – Бранко Радичевић
21. 5. 2020. Циц – Бранко Радичевић, 2. час
22. 5. 2020 Лав и човек, арапска народна прича 1
23. 5. 2020. Лав и човек, арапска народна прича 2

25. 5. 2020. – 29. 5. 2020.

25. 5. 2020. Писање текста латиницом
26. 5. 2020. Систематизација градива
27. 5. 2020. Годишња провера
28. 5. 2020. Омиљена песма
29. 5. 2020. Жеље за летњи распуст

1. 6. 2020. – 5. 6. 2020.

1. 6. 2020. Врсте речи
2. 6. 2020. Придеви (описни и присвојни)
3. 6. 2020. Глаголи
4. 6. 2020. Главни делови реченице- субјекат и предикат
5. 6. 2020. Речи које означавају време, место и начин вршења радње

8. 6. 2020.

8. 6. 2020. У сусрет летњем распусту