Трећи разред – музичка култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.3.2020.-25.час- Песма „Мој деда“-научити песму слушајући је са ЦДа који иде уз уџбеник;

20.3.2020.-26.час-Слушање музике по избору ученика

27.3.2020.-27.час-Химна Србијеhttps:

3.4.2020.-28.час- Камиј Сен Санс-Карневал животиња.Слон-слушање музике

Обнављање песмице -На слово,на слово..

10.4.2020.-29.час-Музичка игра: “ Имају ли карте сви?“

Имају ли карте сви

Сад полако креће воз,

отправник је дао знак,

да ли можда знате ви:

Имају ли карте сви?

 

Ипак даље јури воз,

за њим црног дима траг,

шта ће бити брате мој

кад контролор викне :Стој!

Шшшшш!

Кад контролор викне :Стој!

24.4.2020.-30.час- Ждрал-слушање музике

8.5.2020.-31-час-Страни композитори,слушање музике-РТС2 ; 

9.5.2020.-32.час-Музичке игре-утврђивање

15.5.2020./33.час-Музички бонтон-РТС2; Допуна-Свирање и певање обрађених песама по нотном тексту

 

22.5.2020.-34.час-Ја посејах лубенице, народна песма-РТС 2;

додатак: Стваралачке игре

На овом часу ученици могу да се опробају у стваралаштву- да покушају да сами компонују неку мелодију,да илуструју неко музичко дело које су слушали,да играју неку нову музичку игру…

29.5.2020.-35.35.час-Музичке игре-РТС 2;Песме и игре-утврђивање

Ученици имају за задатак да обнове све песме и игре које су научене у току школске године.Нпр.

5.6.2020.-36.час-Певамо,играмо и свирамо-систематизација

Срећан вам завршетак 3.разреда! Видимо се у 4.!