Трећи разред – математика

27.3.2020. 130. час ;Цртање правоугаоника и квадрата помоћу троугаоника и шестара (2)НАСТАВНИ ЛИСТИЋ

TAЧКА,ПРАВА И РАВАН   Домаћи задатак    Домаћи 19.3.

 

20.3.2020. Наставна јединица

122. ПРАВЕ КОЈЕ СЕ СЕКУ И НОРМАЛНЕ ПРАВЕ обрада

 

За домаћи задатак :Уџбеник, стране 74. и 75. Урадити задатке обележене свеском ( 5., 4.,5.)

125. Цртање нормалних и паралелних правиПреписати лекцију данас(21.3.2020.), а домаћи урадите до понедељка и проследите својој учитељици. Следећи материјал и упутства за рад добићете у понедељак 23.3.2020.

23. 3. 2020. – 27. 3. 2020.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ И ПРЕУЗИМАЊЕ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА

126.ЦРТАЊЕ НОРМАЛНИХ И ПАРАЛЕЛНИХ ПРАВИХ

127. час Правоугаоник и квадрат

Правоугаоник и квадрат 1Правоугаоник и квадрат 2

 

128. Цртање правоугаоника и квадрата

129. час Цртање правоугаоника и квадрата помоћу троугаоника и шестара (1)

27.3.2020. 130. час ;Цртање правоугаоника и квадрата помоћу троугаоника и шестара (2)


30.30. 3. 2020. – а

31.3.2020.-Цртање правоугаоника и квадрат4.

1.4.2020. Цртање правоугаоника и квадрата-провера

2.4.2020. Троугао

3.4.2020. 135.час Цртање троугла лењиром и шестаром


6. 4. 2020. – 10.4. 2020.

6.4. 2020. Обим трoугла
07.04.2020. Tроугао
8.4.2020. Троугао
9.4.2020. Троугао

10.4. 2020. Обим правоугаоника


13.4.2020.-16.4.2020.

13.4. 2020. Обим квадрата

14. 4. 2020. Обим правоугаоника и квадрата , утврђивање

15.4.2020. Обим правоугаоника и квадрата, утврђивање
16.4.2020. Правоугаоник и квадрат
Уколико презентација неће да се отвори,отворите документ
16.4.2020. Правоугаоник и квадрат

21.4.2020.-24.4.2020.
21.4.2020. Једначине са сабирањем и одузимањем

22.4.2020. Једначине са сабирањем и одузимањем – утврђивање

23.4.2020. Једначине са множењем
24.4.2020. Једначине са множењем

27.4.2020. Једначине са дељењем

28.4.2020.Једначине – одређивање непознатог делиоца

29.4.2020. Једначине
30.4.2020. Скупови


4.5.2020.-9.5.2020.

4.5.2020. Скупови,утврђивање
5.5.2020. Неједначине са сабирањем
6.5.2020. Неједначине са сабирањем

7.5.2020. Неједначине са одузимањем

8.5.2020.Неједначине са одузимањем,утврђивање

9.5.2020. Неједначине са сабирањем и одузимањем, утврђивање


11.5.2020. – 15.5.2020.

11.5.2020. Неједначине са сабирањем и одузимањем,систематизација

12.5.2020. Једначине и неједначине

13.5.2020. Разломци

14.5.2020. Разломци ,утврђивање

15.5.2020. Разломци 1-3 и 1-6


18.5. 2020. РАЗЛОМЦИ

19.5.2020. Разломци

20.5.2020. Разломци 1-5 и 1-10, утврђивање

21.5. 2020. Разломци

22.5.2020. Разломци-вежбање

23.5.2020. Разломци-вежбање


25.5.2020.Разломци-провера

26.5.2020. Разломци-вежбање

27.5.2020.Редослед извођења рачунских операција

28.5.2020. РЕДОСЛЕД РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА, УТВРЂИВАЊЕ

29.5.2020. Решавање задатака састављањем израза


01.06.2020. Изрази са променљивом

2.6.2020. Математички изрази, утврђивање

3.6.2020. Изрази, систематизација

4.6.2020. Бројни низ до 1000,ситематизација

5.6.2020. Бројни низ, систематизација


8.6.2020. Систематизација