Седми разред – хемија

28.11.2020:

Molim učenike da redovno prate časove hemije na TV-u, a ja ću odgovarajuće prezentacije za svaku lekciju postavljati na sajtu škole.

Testove koje ste uradili sa predlogom ocena postaviću na sajtu škole za par dana.
O načinu testiranja bićete naknadno obavešteni.

hemijske veze

29.11.2020:

Molekuli
Kovalentna veza
Jonska veza