Седми разред – физика

школска година 2020/21.

2.9.2020-4.9.2020.  1. и 2. час Кретање и сила -обнављање (6. разред)

7.9.2020. 3. час Појам убрзања – обрада         исти документ у случају да се не виде формуле 3. час Појам убрзања – обрада pdf

11.9.2020. 4. час Убрзање – утврђивање          исти документ у случају да се не виде формуле 4. час Убрзање – утврђивање pdf

15.9.2020. 5. час Други Њутнов закон            исти документ у случају да се не виде формуле 5. час Други Њутнов закон

18.9.2020.  6. час Други Њутнов закон – утврђивање     исти документ у случају да се не виде формуле 6. час Други Њутнов закон – утврђивање pdf

за вежбање

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ValaBQEE0Ag1oVtGTSPjV5PRl6HdkUk9xIK1FG5Ln8_sQ/viewform?usp=sf_link

7. час Динамичко мерење силе. Мерење силе динамометром – обрада        исти документ у случају да се не виде формуле 7. час Динамичко мерење силе. Мерење силе динамометром – обрада

8. час Трећи Њутнов закон – обрада     исти документ у случају да се не виде формуле 8. час Трећи Њутнов закон – обрада pdf

9. Убрзање и Њутнови закони – вежбање: на овом часу радимо питања и задатке из збирке (тест Б): цела стр.49, стр.50 (7. задатак не) и стр.51 (12. задатак не)

10. час Њутнови закон – утврђивање   или 10. час Њутнови закон – утврђивање pdf

11. час Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и убрзања – обрада или 11. час Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и убрзања – обрада pdf

12. час Равномерно променљиво праволинијско кретање – утврђивање: на часу радимо питања која су била на ТВ часу на овом линку https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1704044/612/os7-fizika-6-cas-ravnomerno-promenljivo-pravolinijsko-kretanje-intezitet-pravac-i-smer-brzine-obrada-i-utvrdjivanje

13. час Тренутна и средња брзина тела – обрада pdf

14. час Тренутна и средња брзина тела – утврђивање pdf

15. час Зависност брзине од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању – обрада

16. час Зависност брзине од времена при РППК – погледајте час на постављеном линку и урадите рачунске задатке у свесци ( задаци су у збирци: 39. на стр.22, 38. на стр.21, 17. на стр. 48 и 40. на стр.22) https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1731476/612/os7-fizika-8-cas-zavisnost-brzine-od-vremena-pri-ravnomerno-promenljivom-pravolinijskom-kretanju

17. час Рачунски задаци – увежбавање

18. час Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жлеб – лабораторијска вежба (погледајте ТВ час од осамнаестог минута) https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1743539/612/os7-fizika-9-cas-racunski-zadaci-uvezbavanje-odredjivanje-stalnog-ubrzanja-pri-kretanju-kuglice-niz-zleb

19. час Зависност пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању – обрада

20. Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерног кретања – утврђивање (6.разред)

21. Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања – обрада

22. Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања -утврђивање

23. Сила и кретање – утврђивање

24. Сила и кретање – систематизација

25. Сила и кретање – систематизација

26. Убрзање при кретању тела под дејство силе теже – обрада

30. Хитац навише – обрада

 

 

 

 

 

 

 

 


школска година 2019/20.

Прочитајте Архимедов закон и силу потиска на 98.страниу уџбенику. Најважније дефиниције и формулу препишите у школску свеску. Анализирајте пример 1 на 101. страни уџбеника. Дефиницију и формулу Архимедовог закона пошаљите на мој маил sladja.milanov@gmail.com или на вибер 062474656. Будите ми здрави и весели .

20.3.2020. Равнотежа тела,Архимедов закон и примена.Пливање и тоњење тела РТС3

Домаћи:одговорити на питања из уџбеника на 103 ст. и домаћи послати на сајт школе


23.3.2020. Ogledi-pliva-tone       Задаци за вежбање – равнотежа

26.3.2020. Лекција Механички рад Механички рад. Рад силе
Nastavni listic-Ravnoteza tela 2020
Рок за слање овог задатка је 3.4.2020.


30.3.2020. Лекција Рад силе теже и силе трења – обрада
Проучите лекцију, прочитајте из уџбеника и направите резиме у школским свескама (не шаљете).

 

1.4.2020. Механички рад рад силе теже и силе трења – утврђивање

Задаци за вежбање (по нивоима: основни, средњи и напредни). Урадите их поступно у школским свескама, ако је нешто нејасно означите или напишите коментар тамо где га решавате и пошаљите ми. Рок за слање је 5.4.2020.

2.4.2020. погледајте ТВ час (у најави је Рад силе – утврђивање).


6.4.2020. Поставила сам Гугл тест – Механички рад, рад силе теже и силе трења. Потребно је само да кликнете на линк, попуните тест и после последњег питања кликнете на ПРОСЛЕДИ. Када проследите тест можете видети како сте урадили тест и број поена кликом на дугме ПРИКАЖИ РЕЗУЛТАТ.

Линк  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbPLIvYCYVbBQ6J-YwX7snfk9ty-kPx8SrU-qnOw0P39YWUg/viewform?usp=sf_link

Поставила сам и решења задатака од 1.4.2020. тако да можете да прегледате своје домаће задатке и разјасните оно што нисте знали. Ако има питања, шаљите ми.

Механички рад, рад силе теже и силе трења – утврђивање – решења

 

9.4.2020. Погледајте час физике на РТС3. Упознаћете кинетичку и потенцијалну енергију тела. Затим прочитајте у уџбенику на 114. стр о овим врстама механичке енергије. Направите кратак резиме о Ек и Еp тела.


13.4.2020. Поставила сам Гугл тест који треба да урадите данас да проверимо како сте разумели кинетичку и потенцијалну енергију.

линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaXegQv7KJk_7htq2opThfiy8OdE6dmySXf5i1azMo4arLww/viewform?usp=sf_link

 

16.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС – у, биће лекција Рад на рачун промене енергије.

Домаћи задатак: збирка, стр.51, зад: 30, 31, 32, 36 и 37. Рок за слање је 23.4.2020.


21.4.2020. Нова лекција Закон одржање механичке енергије

Прочитајте лекцију из уџбеника, стр. 123-128 и направите резиме у школским свескама.

 

23.4.2020. Погледајте час на РТС3, лекција Закон одржања енергије.


27.4.2020. Закон одржања механичке енергије ЗОМЕ и задаци

Прочитајте објашњење овог Закона, изанализирајте урађени задатак, а затим урадите домаћи задатак. Рок за слање је 1.5.2020.

30.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће лекција Механичка енергија и Закон одржања енергије – утврђивање


4.5.2020. ЗОМЕ – задаци – решење Решење за последњи домаћи задатак од 27.4.2020. Погледајте и проверите своја решења.

7.5.2020. 7.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће лекција Снага – обрада. У свескама напишите резиме (не шаљете ми).

9.5.2020. Прочитајте из уџбеника на стр. 133 лекцију Коефицијент корисног дејства и напишите резиме. У постављеном документу прво проучите два урађена рачунска задатка у вези снаге а затим урадите домаћи задатак. Снага – вежбање Рок за слање домаћег задатка је 15.5.2020.


11.5.2020. У постављеном документу је домаћи задатак. Рад, снага и енергија – вежбање Рок за слање је 18.5.2020.

 

14.5.2020. Данас обавезно погледајте час на РТС3, биће нова лекција Коефицијент корисног дејства.


18.5.2020. Поставила сам два документа:
1. нови домаћи задатак који треба да пошаљете до 20.5.2020. Рад, снага и енергија – вежбање 2
2. решење домаћег задатка Снага тако да можете да прегледате своје задатке. Снага – вежбање – решење

 

21.5.2020. Данас обавезно погледајте час на РТС3, почињемо нову област Топлотне појаве и биће лекција Топлотно ширење тела и температура.

Поставила сам решење домаћег задатка од 11.5.2020. тако да можете да проверите своја решења. Рад, снага и енергија – вежбање – решење


25.5.2020. За данас имате задатак да напишете резиме лекције Топлотно ширење тела и температура. У уџбенику лекција је на стр.140-155.

 

28.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће нова лекција Количина топлоте и топлотна равнотежа.


1.6.2020. Настављамо са радом. У документу су задаци у вези Температуре. Урадите у школским свескама (не шаљете ми). Temperatura – vezbanje

4.6.2020. Поставила сам задатке у вези Количине топлоте. Урадите у школским свескама (не шаљете ми). Kolicina toplote – vezbanje