Седми разред – српски језик

28.9.2020.https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1688483/612/os7-srpski-jezik-i-knjizevnost-16-cas-potencijal-obrada

23.и 24.9. 2020. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1681001/612/os7-srpski-jezik-i-knjizevnost-14-cas-knjizevnost-svemirski-zmaj-dusan-kovacevic-obrada

22.9.2020. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1675658/612/os7-srpski-jezik-i-knjizevnost-13-cas-gramatika-imperativ-obrada

21.9.2020. Glagolski oblici za 7.razred

2020-2021

_______________________________________________

9.6.2020. Техничко и сугестивно описивање, техничко приповедање

8.6.2020.ТАБЕЛЕ, ДИЈАГРАМИ, ЛЕГЕНДЕ

_______________________________________________

3.6.2020. Интервју

2.6.2020. Кратке фолклорне форме

1.6.2020. Употреба заграде

_________________________________________________

29.5.2020.Систематизација -граматика

26.5.2020.СИСТЕМАТИЗАЦИЈА- КЊИЖЕВНОСТ

25.5.2020. Тачка и тачка са запетом

____________________________________________________

Контролна вежба ДЕВОЈЧИЦЕ

Контролна вежба ДЕЧАЦИ

20.5.2020. Вежбања-синтакса

19.5.2020. Обнављање-синтакса

18.5.2020. Бранислав Нушић-Власт

_______________________________________________________

13.5. и 15.5.2020. Кањош Мацедоновић-Стефан Митров Љубиша

11. и 12.5.2020. Мртво море-Радоје Домановић

________________________________________________________

Решење писменог задатака за седми разред дечаци 8.5. 2020.

Решење писменг задатка за седми разред девојчице 8.5.2020.

Писмени задатак за седми разред девојчице 8.5.2020.

Писмени задатак за седми разред дечаци 8.5. 2020.

6. 5. 2020.- Напоредни односи међу независним реченицама

4.5 и 5.5.2020. ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА-СТЕВАН СРЕМАЦ

___________________________________________________________

29.4.2020. Независне предикатске реченице

28.4.2020. Безличне реченице

27.4. ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ

27.4.2020. В.П.Дис-Међу својима

_______________________________________________

24.4. FONETIKA- podela glasova

22.4.2020.А.П.Чехов-Чиновникова смрт

21.4.2020. Доситеј Обрадовић-Живот и прикљученија

________________________________________________

15.4.2020. Падежи вежбања

13. и 14..4.2020. И.Андрић-прича о кмету Симану

Упутство за контролну вежбу за петак 10.4.2020.

8.4.2020.-Непроменљиве врсте речи

7.4.2020. Глаголски облици

6.4.2020. Ј.С.Поповић-Покондирена тиква

____________________________________

3.4.2020. 107.Покондирена тиква-Ј.Стерија Поповић

1.4.2020. 106. Eпске народне песме

31.3.2020. 105. час Ропство Јанковић Стојана

30.4.2020.104.Наставна обрада народне епске песме Иво Сенковић и ага од Рибника_

____________________________________

23. 3. 2020. 100. „Крвава бајка“ Десанка Максимовић

24.3.2020.101час..Субјекатско-предикатске реченице

25.3.2020. 102. час Епске народне песме о хајдуцима

27.3.2020. 103.час Појам актива и пасива

_____________________________________

 

98.час 20.3.2020. Синтаксичке вежбе у употреби различитих падежа,падежна синонимија

96. час Конгруенција

97.час Наставна обрада песме Симонида Милана Ракића 7.р

SIMONIDA          SIMONIDA-analiza

21.3.2020. 99. час Плава гробница