Седми разред – историја


16.3. 2020.- 20.3. 2020.

7-1,2 Одговори на домаћи задатак 1 Први српски устанак

49. 50. Смедеревски санџак и Први српски устанак

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК


23. 3. – 27.3. 2020.

Домаћи задатак Први српски устанак   Рок за предају 27. 3. 2020.

52.-Обрада-Држава-устаничке-Србије-1

ППТ презентација Организација устаничке власти


30.3.-3.4.2020.

53 . Обрада Други српски устанак и аутономија Србије   

ППТ презентација Други српски устанак

54. Домаћи задатак Други српски устанак и аутономија Србије


6.4.-10.4. 2020.

6.4. Обрада Прва владавина Милоша и Михаила обреновића

9.4. Утврђивање Прва владавина Милоша и Михаила обреновића


13.4.- 16.4. 2020.

13.4. Обрада Владавина уставобранитеља

16.4. Утврђивање Владавина уставобранитеља


21.4. – 24.4. 2020.

23.4.Обрада Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића


27.4.- 30.4. 2020.

27.4. Утврђивање Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића

Домаћи задатак Карађорђевићи и Обреновићи   – Рок за предају четвртак, 30.4. 2020. године

Најава провере знања

30. 4   Обрада Србија на путу ка независности


Време постављања задатака, 4. мај 2020. године, у 9. 00 часова.


4.5. – 9.5. 2020.

4..5 ПРОВЕРА ЗНАЊА ОБРЕНОВИЋИ И КАРАЂОРЂЕВИЋИ

Време предаје- 12: 00 часова

7.5. РЕШЕЊА ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ОБРЕНОВИЋИ И КАРАЂОРЂЕВИЋИ

11.5.2020. Постанак и развој црногорске државеПостанак и развој црногорске државе

13.5. 2020. Кнежевина Црна ГораКнежевина Црна Гора

18.5.2020.Црна Гора до Берлинског конгреса

21.5.2020. Срби у Хабзбуршкој монархији у 19. веку