Савет родитеља

План рада Савета родитеља

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ РОДИТЕЉА ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ РОДИТЕЉА
Предшколска група: Чокот Неда Миладиновић 3/4 Весна Јовановић
Предшколска група: Ново Село 1 Снежана Цветановић Јоцић 3/5 Јовановић Јелена
Предшколска група: Ново Село 2 Вања Митровић 3/6 Соња Ђорђевић
Предшколска група:Мрамор Далиборка Миљковић 3/10 и 4/10 Марија Живковић
Предшколска група:Лалинац Саша Китић 4/1 Машановић Радмила
Предшколскагрупа:Крушце Милица Ивковић 4/2 Ивана Николић
Предшколска група:Доње Међурово Мирјана Бојковић 4/3 Тамара Петровић
Предшколска група:Горње Међурово Јелена Цветановић 4/4 Ивана Велимировић Митић
1/1 Марија Митић 4/5 Александра Миљковић
1/2 Никола Стојановић 5-1 Милијана Стојановић
1/3 Петровић  Јелена 5/2 Стојановић Адриана 0
1/5 МајаПејчић 5/3 Милица Стојановић
1/6 Младен Недељковић 5/4 Александра Станојковић
1/7 и 3/7 Драгана Николић 5/5 Саша Димитријевић
1/8 и 3/8 Мирослав Митковић 6/1 Ивана Јовановић
1/9 Јелена Миловановић 6/2 Дејан Илић
1/10 и 2/10 Кристина Миљковић 6/3 Ивана Јевтић
2/1 Марија Златковић 6/4 Душан Миленковић
2/2 Ана Стојковић 6/5 Владимир Стојиљковић
2/3 Миљана Шејић 7/1 Анита Стевановић
2/4 Сања Марјановић 7/2 Јелена Тошић
2/5 Милица Стојановић 7/3 Драган Маринковић
2/6 и 4/6 Марина Младеновић 7/4 Митровић Горан
2/7 и 4/7 Марија Јанковић 7/5 Румена Ђорић
2/8 и 4/8 Дејан Миленковић 8/1 Бранка Ђорђевић
2/9  и предшколскагрупа Александра Николић 8/2 Тамара Петровић
3/1 Јована Младеновић 8/3 Наташа Парлић
3/2 Марија Лазаревић 8/4 Владан Потић
3/3 Марија Петровић 8/5 Тања Младеновић