Радно време руководства и стручне службе

Због разуђености школе и потребе да се руководство школе и стручна служба учине доступним свим ученицима, родитељима и запосленима обиласком издвојених одељења,  радно време помоћника директора и стручних сарадника планира се на недељном нивоу о чему се благовремено обавештавају запослени, родитељи и ученици путем уобичајених канала комуникације (огласне табле, сајт школе и сл)

Радно време руководства и стручне службе