Први разред – српски језик

16.3.2020 – 20.3.2020.

српски 1.разред

Задаци за ученике


23.3.2020 – 27.3.2020.

Српски језик 23.03.

Српски  језик 24.03.

Српски  језик 25.03.

Српски  језик 26.03.

Српски  језик 27.03.


30.3.2020 – 3.4.2020.

Српски  језик 30.03.

Српски језик  31.03.

Српски језик  01.04.

Српски  језик 02.04.

Српски  језик 03.04.


06.04.2020 – 10.04.2020.

Српски језик 06.04.

Српски језик 07.04.

Српски језик 08.04.

Српски језик 09.04.

Српски језик 10.04.


13.04.-16.04.2020.

Српски језик 13.04.

Српски језик 14.04.

Српски језик 15.04.

Српски језик 16.04.


21.04.2020.- 24.04.2020

Српски језик 21.04.

Српски језик 22.04.

Српски језик 23.04.

Српски језик 24.04.

_____________________________________________________________________________________________________________

27.04.-30.04.2020

Српски језик 27.04.

Српски језик 28.04.

Српски језик 29.04.

Српски језик 30.04.

_____________________________________________________________________________________________________________

04.05.-09.05.2020.

Српски језик 04.05.

Српски језик 05.05.

Српски језик 06.05.

Српски језик 07.05.

Српски језик 08.05.

Српски језик 09.05.

_____________________________________________________________________________________________________________

11.05.-15.05.2020.

Српски језик 11.05.

Српски језик 12.05.

Српски језик 13.05.

Српски језик 14.05.

Српски језик 15.05.

_____________________________________________________________________________________________________________

18.05.- 23.05.2020.

Српски језик 18.05.

Српски језик 19.05.

Српски језик 20.05.

Српски језик 21.05.

Српски језик 22.05.

Српски језик 23.05.

_____________________________________________________________________________________________________________

25.05.- 29.05.2020.

Српски језик 25.05.

Српски језик 26.05.

Српски језик 27.05.

Српски језик 28.05.

Српски језик 29.05.

________________________________________________________________________________________________________________

01.06.-05.06.2020.

Српски језик 01.06.

Српски језик 02.06.

Српски језик 03.06.

Српски језик 04.06.

Српски језик 05.06.

________________________________________________________________________________________________________________

08.06.-12.06.2020.

Српски језик 08.06.