Пети разред – српски језик

11.6. ШТА СМО НАУЧИЛИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ

10.6. Књижевни родови и врсте

9.6. ОБЛИЦИ КАЗИВАЊА

8.6. ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ЧИТАТИ

________________________________

5.6. КВИЗ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ

4.6. Књижевнотеоријски појмови – стилске фигуре

3.6. Избор из часописа за децу

2.6. Књижевнотеоријски појмови-стих, строфа, рима

1.6. Никол Лезије, Тајна жутог балона

________________________________

29.5. Креативне слагалице

28.5. Хобит, Толкин

27.5. Робинзон Крусо, Данијел Дефо

26.5. Путовање у путопис, Вида Огњеновић

25.5. Место акцента у вишесложним речима

_________________________________

23.5. Горан Петровић, Месец над тепсијом

22.5. Уочавање и отклањање безначајних појединости и сувишних речи у тексту и говору

21.5. Лексичке и семантичке вежбе

20.5. Марк Твен, Доживљаји Тома Сојера

19.5. Обнављање градива из граматике

18.5. Уочавање разлике између говорног и писаног језика

________________________________

15.5. Марк Твен, Доживљаји Тома Сојера

14.5.2020.Контролна вежба девојчице       14.5.2020.Контролна вежба дечаци

13.5. Марк Твен, Доживљаји Хаклберија Фина

12.5. Предикатска реченица, главни и зависни реченични чланови

11.5. Зависни реченични чланови

________________________________

9.5.  156.час Исправак четвртог писменог задатка ДЕВОЈЧИЦЕ – РЕШЕЊЕ ДЕЧАЦИ- РЕШЕЊЕ

8.5. 155.час Апозиција

7.5. 154. час Писмени задатак Четврти писмени 5. ДЕВОЈЧИЦЕ Четврти писмени задатак – 5. разред_ДЕЧАЦИ

6.5. 153. час Прилошке одредбе

5.5. 152. час Прави и неправи објекат

4.5. 151. час Капетан Џон Пиплфокс

__________________________________

30.4. 150 час Контролни задатак ВРСТЕ РЕЧИ- упутство

29.4. 149. час ВРСТЕ РЕЧИ

28.4. 148. час Субјекат и предикат

27.4. 147. час Избор бајки Гроздане Олујић

_____________________________________

24.4. 146. час МЕСЕЧЕВ ЦВЕТ, Гроздана Олујић

23.4. 145. час ПРЕДИКАТ

22.4. 144.час СУБЈЕКАТ

21.4. 143. час Реченица

_______________________________________

16.4. 142. час НАРОДНЕ БАЈКЕ

15.4. 141. час Шаљиве народне приче

14.4. 140. час Шаљиве народне приче

13.4. 139. час Еро с онога свијета

_______________________________________

10.4. 138.час Непроменљиве речи

9.4. 137. час Биберче, Љубиша Ђокић

8.4. 136.час Одлике драме

7.4. 135 час Бројеви

6.4. 134.час Заменице

________________________________________

3.4. 133. час Народне пословице о мудрости

2.4. 132. час Контролни – упутство

1.4. 131. час Богаћење речника

31.3. 130. час Придеви; Народна новела Дјевојка цара надмудрила

30.3. 129. час Народна новела Све, све, али занат

________________________________________

17.3.2020. 119. час – Презент и презентска основа

18.3.2020. 120. час Презент помоћних глагола

19-20.3.2020. 121/122.час Прва бразда

21.3.2020. 123. час Перфекат

__________________________________________

23.3.2020. 124. час Народне лирске породичне песме и успаванке

24.3. 125. час Народне лирске песме о раду и посленичке народне песме

25.3. 126. час Вук Караџић, МОБА И ПРЕЛО

26.3. 127.час Футур I

27.3. 128. час Глаголи и глаголски облици

ДОМАЋИ ЗАДАТАК ГЛАГОЛИ И ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ 5