Осми разред – физика

2020/21.

5. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/6376//talasno-kretanje—obrada.html

6. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/6544//zvuk-ultrazvuk-zastita-od-buke—obrada.html

7. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/6948//talasno-kretanje—utvrdjivanje.html

8. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/7168//oscilatorno-i-talasno-kretanje—utvrdjivanje.html

9. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/7566//odredjivanje-perioda-matematickog-klatna-laboratorijska-vezba.html

10. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/7843//pravolinijsko-prostiranje-svetlosti.html

11. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/8429//zakon-odbijanja-svetlosti-i-ravna-ogledala—obrada.html

12. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1710395/615/os8-fizika-12-cas-primena-zakona-odbijanja-konstrukcija-lika-kod-ravnog-ogledala-utvrdjivanje

13. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1707286/615/os8-fizika-13-cas-provera-zakona-odbijanja-svetlosti-koriscenjem-ravnog-ogledala-vezba

14. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1722157/615/os8-fizika-14-cas-sferna-ogledala-konstrukcija-likova-ogledala

15. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1729740/615/os8-fizika-15-cas-sferna-ogledala-konstrukcija-likova-utvrdjivanje

16. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1736778/615/os8-fizika-16-cas-brzina-svetlosti-i-zakon-prelamanja-totalna-refleksija-obrada

17. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1742322/615/os8-fizika-17-cas-brzina-svetlosti-i-zakon-prelamanja-totalna-refleksija-utvrdjivanje

18. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/10552//prelamanje-svetlosti-kroz-plocu-prizmu-i-sociva—obrada.html

19. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/10884//konstrukcija-likova-kod-sociva—obrada.html

20. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1761682/615/os8-fizika-20-cas-prelamanje-svetlosti-kroz-plocu-prizmu-i-sociva-utvrdjivanje

21. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1770330/615/os8-fizika-21-cas-odredjivanje-zizne-daljine-sabirnog-sociva-laboratorijska-vezba

22. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1780949/615/os8-fizika-22-cas-opticki-instrumenti-obrada

23. час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1784999/615/os8-fizika-23-cas-svetlosne-pojave-sistematizacija

Домаћи задатак 1: Погледајте поново 19. час https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/10884//konstrukcija-likova-kod-sociva—obrada.html, направите резиме лекције у свесци, сликајте и пошаљите ми преко школског сајта или вибера до 4.12.2020.

Домаћи задатак 2: За лекцију Оптички инструменти, изаберите лупу или микроскоп, направите ПП презентацију, пано или препричајте у свесци и пошаљите ми до 11.12.2020.

Почињемо нову област-ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
25.час Напишите резиме у школским свескама али не шаљите
Погледајте 25.час о Кулоновом закону https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1798200/615/os8-fizika-25-cas-uzajamno-delovanje-naelektrisanix-tela-kulonov-zakon или
прочитајте из уџбеника Кулонов закон (85-88.страна)
Напишите дефиницију и формулу Кулоновог закона и обележите све величине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019/20.

19.3.2020. Domaci zadatak – Elektricna struja


20 .3. 2020.Elektricna struja,Omov zakon za deo i celo strujno kolo ,vezivanje otpornika RTS -3

Domaci:4.26; 4.27; 4.28; 4.32 i 4.33 predati na sajt skole


23.3.2020. Омов закон за цело струјно коло. Везивање отпорника

26.3.2020. Омов закон и везивање отпорника тест
Рок за слање овог задатка је 3.4.2020.

Рад и снага електричне струје.Џул-Ленцов закон(пратите на РТС 3)

30.3.2020. Изгледа да су пермутовали часове на ТВ – у (био је час утврђивања а требало је да буде час обраде). Без обзира на то, погледајте данас ТВ час обраде лекције Рад и снага ел. струје и Џул – Ленцов закон. Затим прочитајте лекцију из уџбеника, стр.129-132 и направите резиме у школским свескама (за сада ми не шаљете).

Вероватно ћу наредне недеље дати тест из области Електрична струја.

1.4.2020. Поставила сам два задатка (сами бирате да ли ћете урадити један или оба задатка):

1. Задатак основног нивоа: пронађите и погледајте видео запис о томе како лимун може да буде извор струје (у свескама забележите потребан прибор за оглед, нацртајте слику и напишите кратко објашњење)

2. Задатак средњег и напредног нивоа: у школским свескама урадите поступно задатке из збирке, стр. 111, зад: 4.67, 4.68, 4.70, 4.71 и 4.72. (поступак решавања је објашњен и у збирци и у ТВ часу од претходне недеље 26.3.2020.).
За додатно вежбање (ко жели): збирка стр. 120, зад: 4.93, 4.94 и 4.95

Рок за слање је 5.4.2020.


6.4.2020. Од данас почињемо нову област Магнетно поље.

Обавезно погледајте ТВ час – лекција Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље.

Поставила сам линк за Гугл тест – Електрична струја као припрему за главни тест из ове области који ћете имати у среду и биће отворен од 11 h до 12 h. Потребно је само да кликнете на линк, попуните тест и на крају кликнете на дугме ПРОСЛЕДИ. Када проследите тест можете видети и број поена кликом на ПРИКАЖИ РЕЗУЛТАТ.

Линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA13pxyXuzcBK-glKaeI7_CldJMQSJpFmCkgYDX0kCkAmICQ/viewform?usp=sf_link

 

8.4.2020. Линк за тест електрична струја

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd22qAV6QpIzWB3YCMYsUIfDTlTgMkzgcAp1C8DFZlRanH5g/viewform?usp=sf_link

Време за рад је 35 минута. Срећан рад!

9.4.2020.Данас погледајте час физике на РТС 3.Обрада лекције: Магнетна индукција и магнетно поље електричне струје.Затим прочитајте у уџбенику  о овим појавама. Направите кратак резиме у школској свесци.


13.4.2020. Данас погледајте час физике на РТС 3: утврђивање лекције: Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље електричне струје.

Урадите и тест који сам поставила (линк) да видимо како сте разумели ову лекцију.

Линк за тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWB-JKr0eNz8kqTqhEHGyV5M0X0exKGVxL9Xm9l2kBc3JJg/viewform?usp=sf_link

Препорука је да на ТВ – у пратите и часове физике за 6. и 7. разред због пријемног испита.

 

16.4.2020. Обавезно погледајте час на РТС -у, биће нова лекција Дејство магнетног поља на струјни проводник. У уџбенику лекција се налази на страни 152-154.

Поставићу још један задатак који треба да урадите и пошаљете ми до 1.5.2020. у виду семинарског рада, постера, презентације или на неки други начин ако имате идеју и да буде што краће. Свако нека изабере једну од тема:
1. Допринос Николе Тесле развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој примени
2. Допринос Михајла Пупина развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој примени
Акценат је на њиховим открићима и примени


21.4.2020. Лекција Дејство магнетног поља на струјни проводник – утврђивање

Напишите резиме ове лекције у школским свескама. У уџбенику лекција је на стр. 152-154.


27.4.2020. Погледајте час на РТС3, лекција Дејство магнетног поља на струјни проводник – утврђивање

Најављујем тест из области Магнетно поље за понедељак 4.5.2020.

 

29.4.2020. Данас обавезно погледајте час на РТС3, биће лекција Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о елетромагнетним појавама.


4.5.2020. Данас обавезно погледајте час на РТС3. Почињемо нову област Елементи атомске и нуклеарне физике и биће лекција Структура атома и нуклеарне силе.

Тест из области Магнетно поље биће постављен у 16 часова и биће отворен за рад пола сата.

Линк за тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdHR4sYWstEI3GQ9BB-d7Gw3s42SJrWQoL40EfBnm-scwSyQ/viewform?usp=sf_link

Радите до 16:30. Срећан рад!

 

7.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће лекција Радиоактивно зрачење, природна радиоактивност. Биолошки ефекти, заштита од зрачења – обрада

 

9.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће: Структура атома, нуклеарне силе. Радиактивно зрачење, природна радиоактивност, биолошки ефекти, заштита од зрачења – утврђивање


11.5.2020. Данас обавезно погледајте час на РТС3, биће лекција Вештачка радиоактивност, фисија и фузија – обрада.

 

14.5.2020. Данас обавезно погледајте час на РТС3, биће нова лекција Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.


18.5.2020. Данас обавезно погледајте час на РТС3, биће Вештачка радиоактивност, фисија и фузија. Примена нуклеарне енергије и радиoактивног зрачења – утврђивање.

Од сада ће овде бити постављен материјал за припрему за пријемни испит. Линк за тест за вежбање https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbPLIvYCYVbBQ6J-YwX7snfk9ty-kPx8SrU-qnOw0P39YWUg/viewform?usp=sf_link

 

21.5.2020.  Обавезно погледајте час на РТС3, биће Атомска и нуклеарна физика – систематизација.

Припрема за пријемни испит – линк за тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaXegQv7KJk_7htq2opThfiy8OdE6dmySXf5i1azMo4arLww/viewform?usp=sf_link


25.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће нова област Физика и савремени свет.

Припрема за пријемни испит – линк за тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucKVlkTZSMu-95FVDsTQMnGMvccqEBHb9euatH331wk8M0A/viewform?usp=sf_link

 

28.5.2020. Обавезно погледајте час на РТС3, биће Мерење, сила и кретање – утврђивање и значиће вам за припрему за пријемни испит.

Припрема за пријемни испит – линк за тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LIPip_88h7At-_zGvbzaJ7QYSF6oWy2-UTZ2DleOoxWnTA/viewform?usp=sf_link


1.6.2020. Систематизација градива Godisnji test 8 1. deo 2020 (урадите у школским свескама).

5.6.2020. Приремна настава Temperatura – vezbanje