Осми разред – техника и технологија

17.3.2020-21.3.2020

47-48.TIO, 8. разред

Начин праћења напредовања и постигнућа ученика

Рок за слање задатка 47-48


23.3.2020-27.3.2020

49-50.TIO, 8. разред

Начин праћења напредовања и постигнућа ученика


30.3.2020-3.4.2020

51-52.TIO, 8. разред


6.4.2020-10.4.2020

10.4.2020.TIO, 8. разред

Начин праћења напредовања и постигнућа ученика


21.4.2020-24.4.2020.

Желим вам пуно успеха на комбинованом тесту!


27.4.2020-30.4.2020

Срећан празник рада


4.5.2020-9.4.2020.

55-56.TIO, 8. разред


11.5.2020.-16.5.2020

57-58.TIO, 8. разред


18.5.2020-23.5.2020

59-62.TIO, 8. разред


25.5.2020-29.5.2020

Желим вам пуно успеха на завршном испиту.