Лектира

Поштовани ученици, у Читанкама прочитајте приповетку Мост на Жепи, а као домаћу лектиру на интернету пронађите и прочитајте комедију Сумњиво лице. Будите здрави и вредни!