Контакт

КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Чокот:

Бројеви телефона:

  • Директор: 018 45-61-553
  • Секретар:  018 42-65-100

Бројеви телефона истурених одељења:

9. Мај: 018 42-61-067

Мрамор: 018 46-94-255

Лалинац: 018 46-92-015

Крушце: 018 46-94-262

Мраморски Поток: 018 42-85-600

Доње Међурово: 018 42-67-735

Горње Међурово: 018 42-67-420

Бубањ: 018 45-61-552