Колектив

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ СОЦИЈАЛНИ РАДНИК
Драгана Леповић Стефановић

Јелена Јовановић

Марија Младеновић

Александар Радовановић Иван Митић

Тања Нешковић

 

ВАСПИТАЧИ

 

  ЧОКОТ  
Тијана Перишић
ИО ДЕВЕТИ МАЈ ИО ЛАЛИНАЦ ИО ДОЊЕ МЕЂУРОВО
Милена Стевановић

Милена Коцић

Александра Нешић Бојана Марковић
ИО ГОРЊЕ МЕЂУРОВО ИО МРАМОР ИО КРУШЦЕ
Габријела Динић Душан Ђурић Марина Крстић

 

УЧИТЕЉИ

 

ЧОКОТ ИО ДЕВЕТИ МАЈ ИО ЛАЛИНАЦ
Славољуб Цветановић

Сузана Ристић

Биљана Миленковић

Даниела Манојловић

Светлана Миљковић

Ивана Зец

Силвана Видојковић

Оливера Цветковић

Љиљана Тасев

Соња Јовановић

Милена Станковић

Ивана Илић

Весна Смиљковић

Ружица Радосављевић

Срђан Илић

Лидија Стојановић

ИО ДОЊЕ МЕЂУРОВО ИО ГОРЊЕ МЕЂУРОВО ИО КРУШЦЕ
Весна Јовановић

Љиљана Стојиљковић

Братислава Петровић

СлавицаВучковић

ДраганаТорбица

Валентина Живковић

ДанијелаЂорђевић

Драгана Салимовић

Даница Стевановић

ИО МРАМОР ИО МРАМОРСКИ ПОТОК ИО БУБАЊ
Драгана Јевтић

Слађана Панић

Мирјана Вучић

Ивана Петковић, Марија Митић

Милена Перић

 

НАСТАВНИЦИ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ МАТЕМАТИКА
Валентина Вељковић Николић

Марија Ђуровић

Оливера Раденковић

Марија Живановић

Јелена Јовановић

Лидија Бркић

Александра Димитријевић

 

Драгана Стојиљковић

Едита Алексов

Јелена Милосављевић

Невена Нешић Тодоровић

Веселинка Станковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Марица Трајковић Антић

Татјана Јовановић

Лидија Крстић

Светлана Момчилов

Јована Бојанић

Данијела Љубић – француски

Ивана Обрадовић – немачки

Ивана Петровић – немачки

ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА
Иван Тасић

Милица Стојковић, Бојан Симоновић

Војкан Јовчић

Радосав Лакићевић

Јелена Филиповић

Љиљана Станковић

БИОЛОГИЈА ФИЗИКА
Виолета Милосављевић

Татјана Лазаров

Слађана Миланов

Марина Најдановић Лукић

ХЕМИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Небојша Јовић Иван Живић

Сања Ђокић

Мирољуб Ћупић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА
Александар Пешић

Стефан Костић

Мирослава Петровић

Магдалена Кецман

Јован Ђорђевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Биљана Јовановић Крстић

Ирена Филиповић

Сандра Пантовић

Биљана Живковић

Андријан Тасић

Велимир Ристић

ВЕРСКА НАСТАВА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Милена Биберовић

Александар Миленковић

Биљана Стаменковић

Бојан Симоновић

Марија Младеновић, Јелена Јовановић