Колектив

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ СОЦИЈАЛНИ РАДНИК
Драгана Леповић Стефановић

Јелена Јовановић

Марија Младеновић

Ивана Ђорђевић

Сандра Милошевић

Иван Митић

Тања Нешковић

 

ВАСПИТАЧИ

 

МЕСТО ВАСПИТАЧ
Насеље 9.мај Милена Коцић
Чокот Тијана Перишић
Доње Међурово Биљана Рашић
Лалинац Милена Стевановић
Бојана Марковић
Крушце Марина Крстић
Мрамор Сара Ђорђевић
Мраморски Поток Александра Нешић
Бубањ Душан Ђурић
Горње Међурово Габријела Динић

 

УЧИТЕЉИ

 

ЧОКОТ ИО ДЕВЕТИ МАЈ ИО ЛАЛИНАЦ
Славољуб Цветановић

Сузана Ристић

Биљана Миленковић

Даниела Манојловић

Светлана Миљковић

Братислава Петровић

Силвана Видојковић

Оливера Цветковић

Љиљана Тасев

Соња Јовановић

Милена Станковић

Ивана Илић

Весна Смиљковић

Ружица Радосављевић

Срђан Илић

Лидија Стојановић

ИО ДОЊЕ МЕЂУРОВО ИО ГОРЊЕ МЕЂУРОВО ИО КРУШЦЕ
Весна Јовановић

Љиљана Стојиљковић

Кристина Филиповић

СлавицаВучковић

ДраганаТорбица

 

ДанијелаЂорђевић

Драгана Салимовић

Даница Стевановић

ИО МРАМОР ИО МРАМОРСКИ ПОТОК ИО БУБАЊ
Драгана Јевтић

Слађана Панић

Јелена Радосављевић

Мирјана Вучић

Марија Митић

Милена Перић

Валентина Живковић

 

НАСТАВНИЦИ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ МАТЕМАТИКА
Валентина Вељковић Николић

Марија Ђуровић

Оливера Раденковић

Марија Живановић

Јелена Јовановић

Лидија Бркић

Александра Димитријевић

 

Драгана Стојиљковић

Едита Алексов

Јелена Милосављевић

Невена Нешић Тодоровић

Веселинка Станковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Марица Трајковић Антић

Татјана Јовановић

Лидија Крстић

Светлана Момчилов

Јована Бојанић

Ивана Петровић

Ивана Обрадовић – немачки

Ивана Петровић – немачки

Теодора Стојменовић – немачки

ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА
Иван Тасић

Милица Стојковић

Војкан Јовчић

Радосав Лакићевић

Јелена Филиповић

Љиљана Станковић

БИОЛОГИЈА ФИЗИКА
Виолета Милосављевић

Татјана Лазаров

Слађана Миланов

Марина Најдановић Лукић

ХЕМИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Небојша Јовић Иван Живић

Сања Ђокић

Марија Николић

Стефан Костић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА
Александар Пешић

Стефан Костић

Мирослава Петровић

Магдалена Кецман

Јован Ђорђевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Биљана Јовановић Крстић

Ирена Филиповић

Сандра Пантовић

Биљана Живковић

Андријан Тасић

Велимир Ристић

ВЕРСКА НАСТАВА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Александар Миленковић

Биљана Стаменковић

Јелена Јовановић

Јована Бојанић

Марија Младеновић