Други разред – математика

 17.3.2020. – 21.3.2020.
17.3. 121. Дељење бројевима 3 и 4
18.3. 122. Дељење бројевима 6 и 7
123. 19.3. Дeљење бројевима 3, 4, 6 и 7
математика-124 За толико мањи и толико пута мањи број
125. 21.3. За толико мањи и толико пута мањи број-вежбање


23.3.2020. – 27.3.2020.
126. Дељење бројевима 3,4,6,7, За толико мањи и толико пута мањи број
127. 24.3. Дељење бројевима 8 и 9

25.3. 2020. 128.час Дељење бројевима 8 и 9, утврђивање

129. 26.3. Број један као делилац и нула као дељеник

27.3. 2020. 130.час -Број један као делилац и нула као дељеник – утврђивање

 


30.3.2020. – 3.4.2020.

131. 30.3. Дељивост бројева- садржилац

132.час 31.3.2020.- Дељивост-бројева-садржилац -утврђивање

133. 1. 4. Дељење

134. час -2.4.2020. Дељење – провера знања

135. 3.4. Дељење збира једноцифреним бројем


6.4.2020. – 10.4.2020

136. 6. 4. 2020. Дељење збира једноцифреним бројем

137. час, 7.4.2020. -Дељење разлике једноцифреним бројем

138. 8. 4. 2020.-Дељење разлике једноцифреним бројем

139. час, 9.4.2020. Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

140. 10. 4. 2020. Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем


13.4.2020. – 16.4.2020.

141.час, 13.4-2020. Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

142. 14. 4. 2020. Дељење збира и разлике једноцифреним бројем; Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

143.час, 15.4.2020. Одређивање непознатог чиниоца

144. 16. 4. 2020. Одређивање непознатог чиниоца


21.4.2020. – 24.4.2020.

21. 4. 2020. -145.час Одређивање непознатог дељеника

22.-4.-2020.-146.час-Одређивање-непознатог-дељеника

23.4.2020. -147.час -Одређивање непознатог делиоца

24.4.2020.-148.час-Одређивање-непознатог-делиоца


27.4.2020.- 30.4.2020.

27.4.2020.-149.час Одређивање непознатог броја

28.4.2020.-150.час Одређивање непознатог броја- провера

29.4.2020.-151.час- Редослед рачунских радњи

30.4.2020.-152.час- Редослед рачунских радњи


4.5.2020.-9.5.2020.

4.5. 2020.-153.час- Разломци

5.5. 2020.-154.час- Разломци -утврђивање

6.5. 2020.-155.час-Редослед рачунских радњи; Разломци -утврђивање

7.5. 2020.-156.час-Редослед рачунских радњи; Разломци -утврђивање

8.5.2020.-157.час Редослед рачунских радњи; Разломци- провера

9.5.2020.-158.час Цртање квадрата, правоугаоника и троугла на квадратној и тачкастој мрежи


11.5.2020.-15.5.2020.

11.5.2020.-159.час Цртање квадрата, правоугаоника и троугла на квадратној и тачкастој мрежи

12.5.2020.-160.час-Симетричнe фигуре. Подударност фигурa

13.5.2020.-161.час-Симетричнe фигуре. Подударност фигурa-утврђивање

14.5.2020.-162.час-Геометрија – цртање

15.5.2020.-163.час Геометрија – цртање, провера


18.5.2020.-23.5.2020.

18.5. 2020. -164.час – Мере за време – час и мину-обрада

19.5. 2020. -165.час – Мере за време – час и минут- утврђивање

20. 5. 2020. – 166.час – Мере за време– дан, седмица, месец и година

21. 5. 2020. – 167.час – Мере за време– дан, седмица, месец и година -утврђивање

22. 5. 2020. – 168.час – Мере за време-утврђивање

23.5.2020. 169.час Мере за време-провера


25.5.2020. – 29.5.2020.

25.5.2020. 170.час Сабирање и одузимање бројева до 100

26.5.2020.-171.час-Сабирање-и-одузимање-бројева-до-100-текстуални задаци

27.5.2020.-172.час- Множење и дељење до сто

28.5.2020.-173.час-Текстуални задаци – множење и дељење

29.5.2020.-174.час- РАЗЛОМЦИ


1.6.2020. – 5.6.2020.

1.6.2020. 175.час ГЕОМЕТРИЈА – ЛИНИЈЕ

2.6.2020. 176.час Геометрија – цртање

3.6.2020.-177.час-Мерење и мере – утврђивање