Дани отворених врата

Отворена врата школе у школској 2023/2024. години

Месец Датум и дан
Септембар 25.9.2023.-понедељак
Октобар 24.10.2023.-уторак
Новембар 22.11.2023.-среда
Децембар 21.12.2023.четвртак
Јануар 26.1.2024.-петак
Фебруар 26.2.2024.-понедељак
Март 26.3.2024.-уторак
Април 24.4.2024.-среда
Мај 23.5.2024.-четвртак
Јун 7.6.2024.-петак