Библиотека ОШ „Десанка Максимовић“ – Чокот

Наша библиотека је смештена на спрату матичне школе у Чокоту. У њој ученици могу позајмљивати уџбенике, домаћу лектиру и белетристику за децу свих узраста, а у великој читаоници читати дечје часописе и користити енциклопедије и речнике, као и научно-популарну литературу. У читаоници библиотеке у Чокоту одржавају се часови редовне наставе и школских секција, као и састанци стручних већа наставника. Ученицима и наставницима омогућено је коришћење интернета за истраживачке активности у оквиру наставних и ваннаставних задатака и пројеката.
Библиотечки фонд чини преко 12000 књига, од чега је један део распоређен и у истуреним одељењима библиотеке у Насељу „Девети мај“ и Мрамору. Поред књига, у фонду библиотеке се налази и велики број компакт-дискова са разноврсним мултимедијалним садржајима, као и комплетна културна архива школе. Библиотечке збирке обнављају се систематично и дугорочно, у складу са захтевима наставног процеса и интересовањима ученика, а периодично се обезбеђује и белетристика и стручна литература за наставнике.
У оквиру јавне и културне делатности, и уз сарадњу са учитељима и наставницима, у читаоници библитеке и другим школским просторима организују се књижевни сусрети и позоришне представе, као и изложбе ликовних радова ученика млађих и старијих разреда.
Библиотека у матичној школи ради свакодневно, а рад огранака у истуреним одељењима школе прилагођен је потребама ученика (у Насељу „Девети мај“ свакодневно сем среде, а у Мрамору уторком и четвртком).
[Best_Wordpress_Gallery id=“11″ gal_title=“Библиотека“]