03
JUL
2020

Објашњење – промена изборног предмета (ГВ и верска настава)

У основној школи постоје два циклуса основног образовања:

  1. циклус – од 1. до 4. разреда
  2. циклус – од 5. до 8. разреда

Ученик има право да промени обавезни изборни предмет (грађанско васпитање/верска настава) једанпут у току једног циклуса образовања – једанпут од 1. до 4. разреда и једанпут од петог до осмог (укупно два пута током похађања основне школе).

 

 Hits : 5