25
JUN
2020

Седница Наставничког већа

Поштоване колеге,

У прилогу су материјали са којима треба да се упознате како бисте могли да гласате телефонским путем:

  • Реализација наставних и ваннаставних садржаја од 1. до 7. разреда;
  • Успех и дисциплина ученика од 1. до 7. разреда;
  • Програм извођења екскурзија и рекреативне наставе за наредну школску годину;
  • Изборни програми – предлог нових слободних наставних активности;
  • Допуна – додела посебне и Вукове дипломе ученику 8-2.

Тачке дневног реда које нису обухваћене овим материјалима биће одложене за наредно Наставничко веће.

Извештај ОВ реализација

Извештај ОВ успех

Програм извођења екскурзија и наставе у природи 2020.

Предлог изборних програма за наредну школску годину

Допуна – Вукова диплома

 Hits : 15