19
JUN
2020

Седнице, тимови, стручна већа

До среде, 24. 6. 2020. треба одржати онлајн састанке стручних већа и тимова. Тема састанака треба да буде анализа протеклог рада. Стручна већа могу да припреме предлог нових слободних наставних активности ученика за следећу школску годину (поред постојећих – Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар, Чувари природе, Драма, Свакодневни живот у прошлости).

Седнице одељењских већа, Педагошког колегијума и Наставничког већа ће се одржати 24. 6. 2020. у Чокоту.

Седнице одељењских већа  5, 6. и 7. разреда одржаће се у среду, 24. 6. 2020.  у 8 часова (једна за другом).

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика;
 3. Похваљивање ученика;
 4. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Педагошки колегијум ће се одржати након седница одељењских већа.  Дневни ред:

 1. Утврђивање предлога изборних програма за наредну школску годину.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за среду, 24. 6. 2020. након седнице одељењских већа и Педагошког колегијума и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходних седница;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељењских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Усвајање извештаја одељењских већа о успеху и дисциплини;
 4. Похваљивање ученика;
 5. Утврђивање предлога програма извођења екскурзија и рекреативне наставе за следећу школску годину;
 6. Анализа рада стручних већа и тимова Наставничког већа;
 7. Предлог изборних програма за наредну школску годину;
 8. Разно.

 

Директор

Миљан БојанићHits : 2