19
JUN
2020

Обавештење

Поштоване колеге,

У уторак, 23.6. нам долази просветна инспекција што значи:

-руководиоци стручних већа, актива и тимова треба да напишу све састанке, нумеришу стране и печатирају и свеске донесу у школу у понедељак, 22.6

-одељенске старешине 8.разреда и предметни наставници попуне е дневнике

-до понедељка, 22.6. послати евалуације ИОП – а одељенским старешинама који то обједињавају и шаљу педагогу и штампају

-до понедељка послати извештаје о реализацији допунске, додатне, секција, припремне наставе

-одељенске старешине 7. и 8.разреда педагозима треба да пошаљу извештаје о реализацији ПО за целу годину

Јелена и ГагаHits : 2