28
NOV
2019

ОБАВЕШТЕЊЕ – СПИСАК УЏБЕНИКА И ДОДАТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У ЕС ДНЕВНИКУ

Поштоване колеге,

Подсећамо вас да је списак уџбеника и додатне литературе део Годишњег плана рада, односно да га морају одобрити органи школе. Увидом у ес дневник примећено је да су неки наставници уписивали уџбенике, односно додатну литературу која није на том списку. Потребно је да одмах избришете такве наслове из ес дневника. У прилогу је списак уџбеника и додатне литературе (извод из Годишњег плана рада школе), одобрен од стране органа школе.

Уколико желите да у неком наредном периоду користите у настави нешто што се не налази на том списку, потребно је да нас о томе обавестите како би Наставничко веће на некој следећој седници предложило Школском одбору  Анекс Годишњег плана рада.

У прилогу је и исто обавештење за огласну таблу.

ОБАВЕШТЕЊЕ – уџбеници

Списак уџбеника и приручника који ће се користити у школској 2019Hits : 22