09
SEP
2019

Седнице

Седнице одељењских већа свих разреда (заједно) одржаће се у четвртак, 12. 9. 2019.у 12 часова.

Дневни ред:

  1. Утврђивање бројног стања ученика;
  2. Планирање распореда писмених провера знања (усаглашавање);
  3. Утврђивање понуде дечјих едукативних часописа;
  4. Утврђивање наслова додатне литературе за наредну школску годину.

Заказујем седницу Наставничког већа за четвртак, 12. 9. 2019. након седница одељењских већа и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Распоред часова редовне и изборне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада (допунска и додатна настава, ЧОС, слободне наставне активности);
  3. Усвајање дестинација екскурзија и наставе у природи;
  4. Разматрање Анекса 3 Школског програма;
  5. Утврђивање предлога Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину;
  6. Разно.

Тога дана часови ће трајати по 35 минута само у преподневној смени. Послеподневна смена почеће уобичајено, у 13.30, и тада неће бити скраћена настава.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

NV, OV 9.9.Hits : 18