04
SEP
2019

Састанак Педагошког колегијума

Састанак Педагошког колегијума одржаће се у петак, 6. 9. 2019. у 12.45 у Чокоту.

Дневни ред:

  1. Распоред часова и распоред дежурства;
  2. Распоред контролних и писмених;
  3. Утврђивање распореда Отворених врата школе;
  4. Предлог набавке литературе и наставних средстава;
  5. Утврђивање понуде дечјих едукативних часописа;
  6. Предлог секција и других ваннаставних активности;
  7. План угледних и огледних часова;
  8. Планирање стручног усавршавања.

Чланови Педагошког колегијума су председници стручних већа, председници стручних актива, координатори тимова и стручни сарадници.

Председници стручних већа треба да се припреме за тачке 2, 4, 5, 6, 7. и 8.

У вези са тачком 7, свако стручно веће предметне наставе треба да планира по 2 огледна/угледна часа, односно један по полугодишту, а ако се СВ састоји од наставника различитих предмета – часови треба да буду из различитих предмета. Стручно веће разредне наставе треба да планира по 2 угледна/огледна часа по разреду.

Стручна већа треба да задуже пре свега оне наставнике који у протекле три године нису држали огледне/угледне часове.

План огледних/угледних часова треба допунити часовима који су планирани за прошлу школску годину, а нису одржани, и то:

СВ за српски језик – Марија Ђуровић;

СВ за стране језике – Ивана Обрадовић, Јована Бојанић;

СВ за друштвене науке – Војкан Јовчић;

СВ за физичко васпитање – Велимир Ристић , Зоран Ђурић.

Ови часови треба да буду одржани у септембру и октобру.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Pedagoski k. 6.9.Hits : 16