14
OCT
2018

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА

 

ЧОКОТ
учитељ/наставник одељење А варијанта Б варијанта
Славољуб Цветановић 1-3 понедељак, 15.25 – 16.10 уторак, 10.15 – 11.00
Сузана Ристић 2-3 уторак, 17.05 – 17.50 уторак, 11.55– 12.40
Биљана Миленковић 3-3 петак, 10.15 – 10.45 петак, 15.30 – 16.00
Даниела Манојловић 4-3 уторак, 8.20 – 9.05 понедељак и уторак, 14.20 – 15.05
Веселинка Станковић 5-1 среда, 11.00 – 12.40 среда, 13.30 – 15.05
Татјана Лазаров 5-2 четвртак, 11.55 – 12.40 четвртак, 13.30 – 14.15
Јелена Вучковић 6-1 среда, 13.30 – 14.15 петак, 11.05 – 11.50
Андријан Тасић 6-2 уторак, 12.40 – 13.30 уторак, 12.40 – 13.30
Филип Клаин 7-1 четвртак, 9.25 – 10.10 четвртак, 15.25 – 16.10
Марија Ђуровић 7-2 уторак, 8.20 . 9.05 петак, 15.25 – 16.10
Валентина Вељковић Николић 8-1 понедељак, 16.15 – 17.00 понедељак, 10.15 – 11.00
Виолета Милосављевић 8-2 среда, 16.15 – 17.00 среда, 9.25 – 10.10
Драгана Стојиљковић 8-3 петак, 13.30 – 14.15 понедељак, 11.05 – 11.50
НАПОМЕНА: Састанке са осталим предметним наставницима родитељи могу заказати у договору са одељенским старешинама. Распоред пријема родитеља свих предметних наставника видљив је у распореду часова под ознаком „Р“.

 

 

НАСЕЉЕ ДЕВЕТИ МАЈ
учитељ/наставник одељење А варијанта Б варијанта
Светлана Миљковић 1-1 понедељак, 11.55 – 12.40 понедељак, 17.55 – 18.40
Ивана Зец 1-2 понедељак, 17.00 – 18.45 понедељак, 11.00 – 13.00
Оливера Цветковић 2-1 уторак, 11.55 – 12.40 уторак, 17.05 – 17.50
Силвана Видојковић 2-2 среда, 18.00 – 18.30 среда, 13.00 – 13.30
Љиљана Тасев 3-1 среда, 11.55 – 12.40 среда, 17.55 – 18.40
Соња Јовановић 3-2 среда, 17.55 – 18.40 среда, 11.55 – 12.40
Милена Станковић 4-1 четвртак, 11.00 – 11.45 четвртак, 15.25 – 16.10
Ивана Илић 4-2 уторак, 15.25– 16.10 уторак, 10.15 – 11.00
Јелена Васић 5-4 понедељак, 16.15 – 17.00 среда, 11.55 – 12.40
Иван Тасић 5-5 четвртак, 12.40 – 13.30 петак, 11.05 – 11.50
Јелена Филиповић 6-4 четвртак, 12.40 – 13.30 четвртак, 9.25 – 10.10
Биљана Живковић 6-5 понедељак, 14.20 – 15.05 понедељак, 11.05 – 11.50
Татјана Јовановић 7-4 уторак, 11.55 – 12.40 среда, 14.20 – 15.05
Едита Алексов 7-5 понедељак, 11.05 – 11.50 понедељак, 14.20 – 15.05
Света Бојковић 8-4 четвртак, 14.20 – 15.05 четвртак, 11.05 – 11.50
Оливера Раденковић 8-5 среда, 16.15 – 17.00 уторак, 10.15 – 11.00
НАПОМЕНА: Састанке са осталим предметним наставницима родитељи могу заказати у договору са одељенским старешинама. Распоред пријема родитеља свих предметних наставника видљив је у распореду часова под ознаком „Р“.

 

 

МРАМОР
учитељ/наставник одељење А варијанта Б варијанта
Слађана Панић 1-7; 2-7 четвртак, 17.55 – 18.40 четвртак, 11.55 – 12.40
Драгана Јевтић 3-7; 4-7 уторак, 13.30 – 14.15 уторак, 11.05 – 11.50
Јелена Јовановић 5-3 петак, 8.20 – 9.05 петак, 14.20 – 15.05
Соња Марковић Томић 6-3 уторак, 9.25 – 10.10 среда, 13.30 – 14.15
Александра Димитријевић 7-3 среда, 8.20 – 9.05 понедељак, 16.15 – 17.00
НАПОМЕНА: Састанке са осталим предметним наставницима родитељи могу заказати у договору са одељенским старешинама. Распоред пријема родитеља свих предметних наставника видљив је у распореду часова под ознаком „Р“.

 

 

ЛАЛИНАЦ
учитељ одељење А варијанта Б варијанта
Радосављевић Ружица 1-5 понедељак и петак, 10.45 – 11.30 понедељак и петак, 13.50 – 14. 35
Илић Срђан         2-5 петак, 14.55 –15.40 петак, 8.00 – 8.45
Смиљковић Весна         3-5 понедељак, 9.55 – 10.40 понедељак, 13.00 – 13.45
Стојановић Лидија         4-5 понедељак, 15.45 – 16.30 петак, 8.50 – 9.35

 

 

ДОЊЕ МЕЂУРОВО
учитељ одељење А варијанта Б варијанта
Љиљана Стојиљковић 1-4 среда, 10.40 – 11.25 среда, 13.00 – 13.45
Весна Јовановић 2-4 среда, 13.50 – 14.30 среда, 10.45 – 11.30
Валентина Живковић 3-4 среда, 13.00 – 13.45 среда, 11.30 – 12.15
Братислава Петровић 4-4 четвртак, 10.45 – 11.30 среда, 13.45 –14.30

 

 

КРУШЦЕ
учитељ одељење
Данијела Ђорђевић 1-6 и 3-6 четвртак, 10.00 – 11.30
Драгана Салимовић 2-6 и 4-6 четвртак, 8.00 – 9.30

 

 

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО
учитељ одељење А Б
Милица Поповић 1-10 петак, 11.00 – 11.45 петак, 15.45 – 16.15
Славица Вучковић 2-10 и 3-10 уторак, 11.45 – 12.30 уторак, 15.45 – 16.15
Драгана Торбица 4-10 уторак, 11.45 – 12.30 уторак, 15.45 – 16.15

 

 

МРАМОРСКИ ПОТОК
учитељ одељење
Мирјана Вучић 1-8 и 4-8 петак, 8.30  – 10.00
Ивана Петковић 2-8 и 3-8 петак, 10.00 – 11. 30

 

 

БУБАЊ
учитељ одељење
Јелена Радосављевић 2-9 и  4-9 петак, 10.00 – 11.30
Милена Перић 1-9 и 3-9 петак, 8.00 – 9.30

 Hits : 413