19
MAY
2016

Распоред звоњења

Педагошка организација – распоред рада по сменама

 

Дневни и недељни ритам рада ученика школе неће се битније мењати у односу на прошлогодишњи. Измене се односе само на школу у Мрамору, јер од ове школске године у старијим разредима, имамо по једно одељење петог, шестог и седмог разреда. Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И НАСЕЉУ  ДЕВЕТИ МАЈ

 

Пре подне По подне
07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
10.15 – 11.00 16.15- 17.00
11.05- 11.50 17.05 – 17.50
11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

 

Смене се мењају на недељу дана. У матичној школи школска година је почела тако да су пре подне кренули ученици 1, 2, 5. и 7. разреда, а после подне 2, 4, 6. и 8. разред.

У насељу « Девети мај « пре подне су кренули ученици чија одељења имају индекс један, у млађим разредима, 5. и 7, а после подне ученици са индексом два, 6. и 8. разред.

Смене се мењају на недељу дана.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У ДОЊЕМ МЕЂУРОВУ

 

Пре подне По подне
08.00 – 08.45 13.00 – 13.45
08.50 – 09.35 13.50 – 14.35
09.55 – 10.40 14.55 – 15.40
10.45 – 11.30 15.45 – 16.30
11.35 – 12.20 16.35 – 17.20
12.25- 13.00 17.25 – 18.00

 

Смене се мењају на недељу дана. Школска година је кренула тако што пре подне иду ученици 1. и 4. разреда а после подне ученици 2. и 3. разреда.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ  У ЛАЛИНЦУ

 

Пре подне По подне
08.00 – 08.45 13.00 – 13.45
08.50 – 09.35 13.50 – 14.35
09.55 – 10.40 14.55 – 15.40
10.45 – 11.30 15.45 – 16.30
11.35 – 12.20 16.35 – 17.20
12.25- 13.00 17.25 – 18.00

 

 

Прве недеље су непарни разреди кренули пре подне а парни после подне у школу. Смене се мењају на недељу дана.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У КРУШЦУ

 

Пре подне
08.00 – 08.45
08.50 – 09.35
09.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.25- 13.00

 

 

У Крушцу сви ученици иду пре подне у школу јер има два одељења ( комбинација 1.и3.разреда и 2.и4.).

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ  У МРАМОРУ

 

Пре подне По подне
07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
10.15 – 11.00 16.15- 17.00
11.05- 11.50 17.05 – 17.50
11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

У Мрамору ће ученици млађих разреда кренути после подне у школу, с тим што ће први дан прваци кренути од 13 сати, а пре подне кренуће старији разреди ( 5, 6. и 7. )

Смене се мењају на недељу дана.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊИМА У МРАМОРСКОМ ПОТОКУ

 

Пре подне
08.15 – 09.00
09.05 – 09.50
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.40- 13.25

 

Ученици у Мраморском Потоку иду само пре подне у школу.

 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊИМА У БУБЊУ

 

 

Пре подне
08.00 – 08.45
08.50 – 09.35
09.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.25- 13.00

 

Ученици у Бубњу иду само пре подне у школу.

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У ГОРЊЕМ МЕЂУРОВУ

 

 

Пре подне По подне
07.30 – 08.15 12.15 – 13.00
08.20 – 09.05 13.05 – 13.50
09.25 – 10.10 14.10 – 14.55
10.15 – 11.00 15.00 – 15.45
11.05- 11.50 15.50 – 16.35
11.55 – 12.40 16.40 – 17.25

 

Првог дана сви ученици долазе пре подне у школу. Прве недеље пре подне ишли су ученици 1.разреда и комбинације 2.и3.разреда, а четврти разред иде после подне. Друге недеље пре подне иду ученици 1.и4.разреда, а после подне комбинација 2.и3.разреда. Треће недеље пре подне иду ученици комбинованог одељења ( 2.и3.) и 4.разред, а прваци иду после подне.

 

На даље ће се наставити са оваквим распоредом промена смена, на 3 недеље.

 

Напомена: У случају хладнијег времена четвороразредне школе, где постоји могућност, ићи ће само пре подне у школу.

 

 

 Hits : 1750