ТАКМИЧЕЊА

 Такмичења 2019.

  ШКОЛСКО ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО
  ДАТУМ ДАТУМ ДАТУМ ДАТУМ
Српски језик и језичка култура 21.2.2019. 16.3.2019. 6.4.2019. 25.5.2019.
Књижевна олимпијада 20.2.2019. 3.3.2019. 30.3.2019. 11.5.2019.
Смотра рецитатора фебруар-март до 31.3.2019. до 9.4.2019. 17‒18.5.2019.
Математика 18.1.2019. 2.3.2019. 23.3.2019. 11.5.2019.
Мислиша 14.3.2019. (окружни ниво) 12.5.2019.
Историја 24.1.2019. 9.3.2019. 7.4.2019. 12.5.2019.
Географија 24.1.2019. 10.3.2019. 14.4.2019. 25.5.2019.
Биологија 19.2.2019. 9.3.2019. у 12.00 часова 14.4.2019. у 12.00 часова 26.5.2019. у 12.00 часова
Физика 22. 1. 2019.

12.00-13.30

23.2.2019. 16.3.2019. 6‒7.4.2019.
Хемија 25.2.2019. 3.3.2019. 30.3.2019. ‒  у 9.00 часова 17‒19.5.2019.
Енглески  језик 28.1.2019. 23.2.2019. 23.3.2019. 18.5.2019.
Хипо такмичење 22.2.2019.
Француски језик 23.1.2019. 24.2.2019. 24.3.2019. 19.5.2019.
ТИО 27.2.2019. 16.3.2019. 5.4.2019. 17‒18.5.2019.
Шта знаш о саобраћају март 7.4.2019. ‒ у 13.00 часова 11.5.2019. 24‒25.5.2019.
Шах 22.2.2019. 2.3.2019. – појединачно

3.3.2019. ‒ екипно

16.3.2019. ‒ појединачно

17.3.2019. ‒ екипно

17.5.2019. ‒ појединачно

18.5.2019. ‒ екипно

Ликовна култура – Мали Пјер 22.2.2019. март 2019. април 2019. мај 2019.
Џудо 1.недеља фебруара 20.3.2019.
Спортска гимнастика 21. 2.2019. отворено првенство до III недељe фебруара 2019 27‒28.3.2019.
Атлетика 1.недеља априла до II недеље октобра 2018. до IV недељe  октобра 2018. 18.4.2019
Крос РТС-а „Кроз Србију” април-мај 10.5.2019. у 10.00 часова

 Hits : 0