Реализација тематске недеље

Молим одељењске старешине да у дневнику евидентирају тематску недељу, а предметне наставнике да поред наставне јединице упишу шта су радили везано за тематску недељу.

Такође подсећам руководиоце стручних већа који нису послали извештаје за тематску недељу да то ураде што пре.