Седеница Наставничког већа

Заказујем онлајн седницу Наставничког већа за уторак, 14. 2. 2023. од  10.00   до 14.00  часова   и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходних  седница;
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у првом полугодишту школске 2022/2023;
  3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе  у првом полугодишту школске 2022/2023;
  4. Разматрање и усвајање Анекса 3 Годишњег плана рада;
  5. Разно.

У прилогу су документи које ћемо разматрати на седници.

Директор

Миљан Бојанић