План активности за децембар

Поштоване колеге,

Подсећамо вас на активности планиране Годишњим планом рада за децембар.

АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ЗА ДЕЦЕМБАР
Организовање трибине/предавања о безбедности и заштити од дискриминације, насиља и малолетничке делинквенције Тим за заштиту ученика
Новогодишња радионица СВ васпитача припремне предшколске групе
Приредба поводом Нове године СВ васпитача припремне предшколске групе
Изложба новогодишњих честитки СВ за разредну наставу, СВ за уметност
Новогодишње украшавање учионица и холова Тим за естетско уређење, секције, ученици, наставници, учитељи
Пројекција анимираног филма о математици СВ за математику
Облежавање Дана планина СВ за друштвене науке
Обележавање Међународног дана волонтера, 5. децембар Ученички парламент
Шаховски турнир Небојша Јовић
Упознавање ученика са опасностима од пиротехничких средстава кроз Књигу обавештења Координатор Тима за заштиту