Обавештење за одељењске старешине свих разреда

Поштоване колеге,

Молимо вас да до среде, 7.12.2022.попуните табелу у прилогу (свуда пишете датуме од кад до кад je трајао појачан васпитни рад, план заштите итд.) и шаљете Тањи социологу на мејл: t_krstic@yahoo.co.uk.

Одељењске старешине чијим ученицима је завршен појачан васпитни рад, план заштите или дисциплински поступак треба да пошаљу повратну информацију Ивану социологу.

ЕВИДЕНЦИЈА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА