Седнице одељењских већа и Наставничко веће

Седнице одељењских већа одржаће се 7. новембра 2022. у Чокоту по следећем распореду:

  • млађи разреди у 11.30,
  • старији разреди од 12.00.

Дневни ред:

  1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
  2. Анализа успеха и дисциплине ученика;
  3. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану, и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а;
  4. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 8. новембар 2022. у 11.45 у Чокоту и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање запиника са претходне седнице;
  2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
  3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини ученика;
  4. Разно.

У понедељак и уторак (7. и 8. новембра 2022) часови ће у преподневној смени трајати по 30 минута. Поподневна смена почиње у уобичајено време и неће бити скраћења часова.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу. Sednice novembar 2022