ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Поштоване колеге,

У прилогу је Правилник о изменама Правилника о програму завршног исипта. Потребно је да се упознате са њим, а одељењске старешине осмог разреда треба да упознају ученике и родитеље о изменама.

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању