Нацрт Годишњег плана рада

У прилогу је предлог Годишњег плана рада, који ћемо допунити на самом Наставничком већу оним подацима које усвојимо на Педагошком колегијуму.

GODISNJI PLAN RADA 2022-2023