Седнице Педагошког колегијума и Наставничког већа

Састанак Педагошког колегијума одржаће се у понедељак, 29. 8. 2022. године у 10 часова Чокоту.

Дневни ред:

 1. Анализа распореда часова и дежурства наставника.

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 30. 8. 2022. у 9 часова у Чокоту и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Извештај о раду директора у школској 2021/2022. години;
 3. Разматрање извештаја о самовредновању;
 4. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2021/2022. години;
 5. Разматрање допуњеног Анекса Школског програма;
 6. Анализа распореда часова и дежурства наставника;
 7. Анализа резултата завршног испита;
 8. Именовање руководилаца издвојених одељења школе за школску 2022/2023. годину;
 9. Именовање помоћника директора за школску 2022/2023. годину;
 10. Организација првог наставног дана;
 11. Разно.

 

Директор

Миљан Бојанић