Измена стручног упутства и распоред полагања

Поштоване колеге,

У прилогу су:

  • Одлука о измени и допуни Стручног упутства за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину;
  • Распоред полагања (наши ученици полажу у својој школи).

 

Odluka o izmenama i dopunama Stručnog uputstva

FINALE_ZBIRNO SVE SU_NOVA ORGANIZACIJA ZI 1706