План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу

ОСНОВНА ШКОЛА
– директору-

ПРЕДМЕТ: План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу

Поштована/-и,
Обавештавамо Вас да је План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу доступан на сајту адреси https:
Обим овог документа, који је основа за планирање наставе, захтева дужу припрему за објављивање у службеном гласилу. Да би наставници могли што пре да приступе планирању и програмирању, документ је сада доступан на датом линку, а у наредним данима ће бити објављен у форми правилника у одговарајућем службеном гласилу, о чему ћемо обавестити све кориснике.
Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
У прилогу су поменути планови претворени у word документе.