Обавештења за наставнике и ученике

Још увек немамо никакву информацију у вези са надокнадом часова, надамо се да ћемо следеће недеље знати више о томе.

Оцене треба да буду закључене до 27. маја 2020, о чему одељењске старешине треба да обавесте ученике. Сутрадан, 28. маја 2020, одељењске старешине треба да пошаљу Гаги и Манди списак ученика (са назначеним предметом из ког се поправља оцена и предавачем) који желе да поправе оцене како бисмо направили распоред у складу са безбедносним препорукама.

Одељењске старешине осмог разреда треба да обавесте родитеље да треба до краја недеље да дођу до секретара школе и донесу ђачке књижице своје деце са фотографијама ради печатирања.

Наставници који предају предмете обухваћене завршним испитом осмацима треба да направе тестове за ИОП-2 са кључем,  пошаљу разредним старешинама који обједињује тестове и шаље их Гаги и Јелени (рок је 25. 5. 2020). Сваки тест треба  да буде бодован са 20 поена, без обзира на број задатака који може бити и мањи.

У прилогу је и обавештење са којим треба да упознате ученике.

Jun – za ucenike