Распоред часова и осталих активности – за учитеље

У табеле у прилогу треба унети распоред часова и осталих активности (допунске, ЧОС, пријем родитеља, секције). Попуњене табеле шаљете Јелени Јовановић (stojanovic.jelena.1991@gmail.com) до петка, 20. 9. 2019.